جمعه 4 اسفند 1396   13:33:38
منوی پورتال استادمنوی پورتال استاد
پیوندهای مفیدپیوندهای مفید
  سایر اطلاعات دکتر مهدی محمدی
  شنبه 2 آذر 1392
  مقالات تحقيقي و تاليفي فارسي:
  1. محمدي، مهدي (1378). "بررسي داستانهاي جنگ ايران و عراق نوشته شده براي كودكان و نوجوانان". پيام كتابخانه، 9، 1، 43-56.
  2. محمدي، مهدي (1379). "نگاهي به كارنامه زنان در ثبت ادبيات جنگ براي كودكان و نوجوانان". پژوهشنامه ادبيات كودكان و نوجوانان. 6، 60-71. (دريافت متن مقاله)
  3. محمدي، مهدي (1378). "تحول مواد و منابع كتابخانه‌اي". فصلنامه پژوهشهاي علوم انساني. 1، 2، 173-190.
  4. محمدي، مهدي (1384ارديبهشت). "مشكلات كتابداري در نظام آموزش و پرورش ايران". رشد تكنولوژي آموزشي. 8 ، 58-63.
  5. محمدي، مهدي (1384). "كتابداري نوين و چالشهاي آن". فصلنامه كتاب. 16، 1، 137-144. (علمي – ترويجي) (دريافت متن مقاله)
  6. محمدي، مهدي؛ متقي­دادگر، امير. (1386). "تحليل استنادي مقاله­هاي منتشر شده در 30 شماره فصلنامه كتابداري و اطلاع­رساني بين سالهاي 1376-1384. كتابداري و اطلاع­رساني، 10، 2، 7-36.(علمي – پژوهشي) (دريافت متن مقاله)
  7. محمدي، مهدي. (1386). " آيا اطلاعات مي­تواند ثروت محسوب شود؟". اطلاع­شناسي، 4، شماره 3-4، 7-28. (دريافت متن مقاله)
  8. محمدي، مهدي- ايزدي يگانه، مهري. (1386). اشتراك منابع در كتابخانه هاي سنتي و ديجيتالي باتاكيد بر چند تجربه جهاني. كتاب ماه كليات، ۱۱، ۱و۲، دي و بهمن: ۲۶-۳۷. (دريافت متن مقاله)
  9. محمدي، مهدي؛ متقي دادگر، امير (1386). " بررسي تطبيقي آزمون كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي بين سالهاي 1381-1386. كتابداري، دفتر چهل و ششم، پاييز و زمستان: 155-178. (علمي – ترويجي) (دريافت متن مقاله)
  10. محمدي، مهدي؛ فضل­الهي، سيف­اله (1387). بررسي ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم با كتابخانه و ضرورت ارائه آموزش از ديدگاه آنها. كتابداري، دفتر چهل و هشتم، پاييز و زمستان: 93-118. (علمي – ترويجي) (دريافت متن مقاله)
  11. محمدي، مهدي (1388، بهمن). آموزش استفاده­كنندگان چرا و چگونه. كتاب ماه كليات، 13( 2 )، 64-71. (دريافت متن مقاله)
  12. محمدي، مهدي؛ فضل الهي، سيف­اله (1389، مرداد). بررسي عوامل بازدارنده موثر بر فعاليت­هاي علمي – پژوهشي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم. كتاب ماه (كليات )، 13 (8)، 54-64. (دريافت متن مقاله)
  13. محمدي،مهدي؛ آزاده، فريدون؛ باب­الحوائجي، فهيمه (1389). تربيت ديني و اخلاقي كودكان و نوجوانان. انجمن معارف اسلامي، 6 (3)، 213-252. (علمي – پژوهشي)
  14. محمدي، مهدي؛ آزاده، فريدون؛ باب­الحوائجي، فهميه (1389). "نقش ادبيات در شكل­گيري شخصيت كودكان و نوجوانان با تاكيد بر گرايش­هاي ديني و اخلاقي". تربيت اسلامي، 5 (10): 101- 120. (علمي – پژوهشي) (دريافت متن مقاله)
  15. محمدي، مهدي (1389). بررسي وضعيت انتشار داستانهاي ديني كودكان و نوجوانان بين سالهاي 1380-1385. تحقيقات اطلاع­رساني و كتابخانه­هاي عمومي، 16 (4)، 55-82. (علمي – پژوهشي)(دريافت متن مقاله)
  16. محمدي، مهدي (1390). «تحليل محتوا و نقد داستانهاي ديني منتشر شده براي كودكان و نوجوانان در سال­هاي 1380-1385». دوفصلنامه تربيت اسلامي، سال ششم، شماره 13، 145-172. (علمي – پژوهشي) دريافت متن مقاله)
  17. محمدي، مهدي (1391). «بررسي داستانهاي ديني كودكان و نوجوانان منتشر شده بين سال­هاي 1380-1385». دوفصلنامه مطالعات ادبيات كودك، 3(1)، 109- 135. (علمي – پژوهشي) دريافت متن مقاله)
  18. محمدي، مهدي (1392). « تحقيقات تحليل محتوا در ادبيات كودكان و نوجوانان ايران از سال 1353-1390 ». تحقيقات اطلاع­رساني و كتابخانه­هاي عمومي، 19 (1)،111- 134. (علمي – پژوهشي)  (دريافت متن مقاله)

  19. محمدي، مهدي (1392). « تحقيقات تحليل محتوا در ادبيات كودكان و نوجوانان ايران از سال 1353-1390 ». تحقيقات اطلاع­رساني و كتابخانه­هاي عمومي، 19 (1)،111- 134. (علمي – پژوهشي)  (دريافت متن مقاله)
  تعداد بازديد اين صفحه: 2007
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دكتر محمود نصراله زاده
  مجری سایت : شرکت سیگما