جنسیت؟ زن
سن (به سال)  
مقطع تحصیلی کاردانی
وضعیت شغلی عضو هیئت علمی
وضعیت تحصیلی دانشکده الهیات
1. میزان رضایت از فضای کتابخانه و نور آن نظری ندارم
2. میزان رضایت از وضعیت سرمایش و گرمایش و تهویه آن زیاد
3. میزان رضایت از مناسب بودن ساعات کاری کتابخانه خیلی کم
4. میزان رضایت از فضای ساکت و آرام برای مطالعه کم
5. میزان رضایت از کتاب های فارسی (از لحاظ به روز بودن، تعداد و مناسب بودن) خیلی کم
6. میزان رضایت از کتاب های لاتین (از لحاظ به روز بودن، تعداد و مناسب بودن) نظری ندارم
7. میزان رضایت از پایگاههای اطلاعاتی آنلاین (شامل کتاب ها و پایگاه های نورمگز، سویلیکا...)  
8. میزان رضایت از دسترس پذیری پایان نامه ها نظری ندارم
9. میزان رضایت از راهنماهای موجود جهت استفاده از منابع  و پایگاه ها کم
10. میزان رضایت از مدت زمان امانت منابع خیلی زیاد
11. میزان رضایت از دسته بندی اطلاعات، گرافیک و تصاویر موجود در پرتال کتابخانه کوثر کم
12.  میزان رضایت از خدمات تحویل مدرک خیلی کم
13. میزان رضایت از دسترسی به لیست تازه های کتاب (از طریق پرتال کتابخانه و یا در محل کتابخانه) زیاد
14. میزان رضایت از روزآمد بودن کتابهای الکترونیک کم
15. میزان اثربخشی کارگاه های آموزشی زیاد
16. رضایتمندی از سیستم قفسه باز کتابخانه  
17. میزان رضایت از برخورد و رفتار مناسب کتابداران خیلی زیاد
18. میزان رضایت از در دسترس بودن کتابداران در هنگام نیاز  
19. میزان رضایت از تسلط و دانش کافی کتابداران به مجموعه ها و منابع اطلاعاتی خیلی زیاد
20. میزان رضایت از کمک و راهنمایی کتابداران برای استفاده از منابع  
21. میزان رضایت از اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف ودقیق براي دریافت خدمت مورد درخواست زیاد
خواهشمند است سایر نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید