نسخه قدیمی سایت

  دفتر معاونت

  دفتر معاونت


  ​سمت :  مسئول دفتر معاونت پژوهشي و فناوري 
  نام  و نام خانوادگی: قاسم خیرالله پور
  قاسم خیرالله پور-min.jpg​​ ​ ​​
  آدرس :دانشگاه قم-دفتر معاونت پژوهشي و فناوري، اتاق 
  ایمیل ارتباطی دفتر معاونت :  research@qom.ac.ir
  شماره تماس :   32103330-025
  شماره فکس(معاونت):  32855687-025

  درج نظرات کاربران