نسخه قدیمی سایت

  Managment-Content

   

    
    
  سندی برای نمایش وجود ندارد
  ویرایش
  محتوا
   
    
  زیر تیتر

  مهمترین فعالیت‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، صورت می‏‎پذیرد​.گزيده وظايف عبارتند از:
  •  نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دردانشگاه
  •  تهيه دستورالعملهاي مختلف با همكاري شوراي آموزشي درخصوص حسن اجراي مقررات
  •  نظارت بر عملكرد آموزشي دانشكده ها


  ​   Click here to refresh the data view.
    
    
    
    
    
  مرکز آموزش های الکترونیکی
    
  2
  مرکز آموزش های الکترونیکیAdjutancy-hyperlink
  گروه آموزش های آزاد
    
  1
  گروه آموزش های عالی آزادAdjutancy-hyperlink
  گروه هدایت استعدادهای درخشان
    
  3
  گروه هدایت استعدادهای درخشانAdjutancy-hyperlink
  پورتال اساتید
    
  4
  پورتال اساتیدAdjutancy-hyperlink
  ویرایش
    
    
    
    
   
    
  1
  /SocialNetwork-QomPortal
   
    
  2
  /SocialNetwork-QomPortal
   
    
  3
  https://www.instagram.com/University_of_qom/SocialNetwork-QomPortal
   
    
  4
  /SocialNetwork-QomPortal
   
    
  5
  https://eitaa.com/university_of_qomSocialNetwork-QomPortal
   
    
  6
  https://sapp.ir/University_of_qom/SocialNetwork-QomPortal
  ویرایش
    
    
  محتوا
    
   
    

  آدرس: قم – بلوارالغدير، دانشگاه قم، ساختمان شهيد بهشتي (مركزي) طبقه دوم، ضلع غربي ، معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي

  کد پستی: 3716146611

  تلفن : 32103442  025

  فکس : 32854499 025

  پست الکترونيکی: 


  Footer-Info
  ویرایش
    
    
    
    
   منوی فوتر یک
  1
  /FooterLink-menu
   منوی فوتر دو
  2
  /FooterLink-menu
    
  Description
    
    
  تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه 233 نفر شامل 6 استاد 32 دانشيار ، 172 استاديار و 23 مربي مي باشند که از اين تعداد 193 نفر مرد و 40 نفر زن هستند
  233
    
  آزمايشگاه زبان، آزمايشگاه فيزيک پايه 3، 2، 1،-آزمايشگاه فيزيک جديد، آزمايشگاه فيزيک هسته اي، آزمايشگاه شيمي و عمومي، آزمايشگاه اپتيک، مجموعه آزمايشگاه هاي دانشکده فني و مهندسي، آزمايشگاه الکترونيک
  12
    
  رتبه اول الپیاد ریاضی و...
  20
    
  یصضی
  1,500
    
  صضسضص
  1,500
    
  صضسضص
  1,500