نسخه قدیمی سایت

  دفتر معاونت

  دفتر معاونت


  سمت :   مسئول دفترمعاونت آموزشي
  نام و نام خانوادگی :    رضا يوسفي
  آدرس سازمان مركزي ، طبقه دوم ، سالن آموزش ، اتاق شماره 513    -       ساعات مراجعه15:15-7:30
  ایمیل ارتباطی دفتر معاونت :   ​​
  شماره تماس :   32103442 - 025
  شماره فکس(معاونت):  32854499 -025

        

  شرح وظایف :

                    

  • ايجاد ارتباط اداري بين معاونت آموزشي دانشگاه با واحدها ومديريتهاي  ذيربط دريافت ، ارسال وارجاع نامه هاي مربوط به معاونت
  • تهيه پيش نويس نامه هاي معاونت آموزش
  • پيگيري نامه ها ودستورات معاونت آموزش
  • ايجاد ارتباط بين مراجعين وتنظيم زمان مناسب جهت ملاقات  بامعاونت آموزشي
  • راهنمايي ، پاسخگويي ورسيدگي به مشكلات آموزشي ارباب رجوع باواحدهاي مختلف آموزشي
  • پاسخگويي وراهنمايي درخصوص  تماسهاي تلفني با معاونت آموزشي
  • تنظيم جلسات معاونت آموزشي وهماهنگي واطلاع رساني  به مدعوين
  درج نظرات کاربران