نسخه قدیمی سایت

  گروه برنامه ریزی و توسعه آموزش

  گروه برنامه ریزی و توسعه آموزش


  ​​​​رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه آموزش  نام و نام خانوادگی
   :
   محمد فرید بی تا

  ايميل  سازمانی:   ​
  آدرس: ساختمان مرکزی-طبقه اول- اتاق 
  شماره تماس مسئول دفتر:   025-32103449

  فرید بیتا-min.jpg


  ​شرح وظایف:

  • برنامه­ ریزی برای برگزاری دوره­ های توانمندسازی و دانش­ افزای
  • کارگاه های آموزشی و میزگردهای عمومی و تخصصی
  • آمارهای موضوعی
  • امور آموزشی اعضای هیأت علمی وابسته (داخلی و خارجی) و اساتید بازنشسته
  • تهیه شیوه ­نامه ­ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آیین­ نامه ­های بالادستی
  • ورود اطلاعات اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی دانشگاه (تغییر در نوع استخدام، ترفیع پایه و مرتبه و ...)
  • تدوین برنامه آموزش دانشگاه
  • ایجاد، تفکیک، ترکیب یا حذف گروه یا دانشکده/پژوهشکده
  • انتقال دانشجویان در سیستم گلستان
  • ارائه گزارش​


  درج نظرات کاربران