نسخه قدیمی سایت

  کمیته ترفیع

  کمیته ترفیع


  اگر چه یکی از محورهای اصلی وظایف دانشگاه فعالیت های آموزشی است، لیکن امروزه آموزش بدون ارتباط با تحقیقات و پژوهش از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد. به عبارت دیگر کاربردی کردن فعالیت های آموزشی خصوصاً در دانشگاه امری ضروری و از این جهت پژوهش و تحقیق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

  برای بررسی روند فعالیت های پژوهشی که علاوه بر پروژه های دانشجویی، طرح های تحقيقاتي و قراردادهاي پژوهشي را نيز شامل مي شود، تهيه گزارش و تحليل آماري آنها بر اساس حجم ريالي، تعداد و تنوع موضوعات، چگونگي اتمام يا خاتمه، ميزان مقالات منتشر شده سهم مشارکت گروههاي آموزشي ضروري است تا با مقايسه ساليانه اين گزارشات نقاط ضعف و قوت و توانايي ها و تخصص هاي همکاران هيئت علمي روشن شود. بديهي است با آگاهي از روند انجام تحقيقات در دانشگاه برنامه ريزي هاي آتي با دقت بيشتري قابل انجام است.

  این کارگروه عهده‎‎دار بررسی فعالیت‌‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه اجرایی خدمت موظف اعضا می‎باشد. ترکیب این کمیته شامل رئیس دانشگاه (یا یکی از اعضای هیات علمی به انتخاب ایشان) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر کارگزینی و رفاه و کارشناس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‎باشد.

  کمیته ترفیع در حال حاضر مرکب از اعضای محترم هیات علمی به شرح ذیل می باشد:


  • معاونت آموزشی دانشگاه
  • معاونت پژوهشی دانشگاه
  • ​​​مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه


  درج نظرات کاربران