نسخه قدیمی سایت

  کارکنان- مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

  کارکنان- مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


  ​نام و نام خانوادگيسمت داخلی ساختمان شماره اتاق ایمیل
  فاطمه شكراللهي مسئول دفتر مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
  3852

  اداری امام خامنه‌ای

  230 sis-hrm@qom.ac.ir
  منيره وحيد مقدم كارشناس مسئول منابع انسانی و پشتیبانی 3707

  اداری امام خامنه‌ای

  227 
  زهرا پرازده

  امین اموال- مسئول خدمات اداری​​​

  3704​

  اداری امام خامنه‌ای

  228 
  عليا ربيعي مهندس تاسيسات 3715

  اداری امام خامنه‌ای

  208​ 
  فرشته نوروزی مسئول خدمات 3714

  اداری امام خامنه‌ای

  207 
  فاطمه رمضاني اعتدالي كارشناس اداري 3856

  اداری امام خامنه‌ای

  228​  


  درج نظرات کاربران