نسخه قدیمی سایت

  مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

  مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


  ​​​​
  اين مديريت با همكاري با معاونت اداري و مالي درحال ارائه خدمات اداري به كليه اعضاي هيأت‌علمي، كارمندان(رسمي، پيماني و عضو قرارداد انجام كار معين) و بازنشستگان دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:


  ​​


  نام و نام خانوادگی : دکتر منیژه رامشه
  عضو هیات علمی گروه آموزشي حسابداری
  پروفایل سازمانی: https://qom.ac.ir/mramsheh​
  ايميل  سازمانی:m.ramshe@qom.ac.ir
  آدرس: ساختمان اداری امام خامنه ای- طبقه دوم- اتاق 231
  شماره تماس مسئول دفتر: 32103853 – داخلي 3853​

  photo_2020-10-04_12-31-39-min.jpg

  ​​


    شرح وظايف مديريت منابع انساني و پشتيباني واحد خواهران 

  • همكاري در انجام امور مالي معاونت خواهران، پس از هماهنگي با معاونت اداري و مالي
  • انجام كليه امور اداري، پشتيباني و امور رفاه كاركنان معاونت خواهران، پس از هماهنگي با معاونت اداري و مالي
  • انجام كليه امور مربوط به تشكيلات و تحول اداري معاونت خواهران، پس ازهماهنگي با مديريت برنامه و بودجه


  درج نظرات کاربران