نسخه قدیمی سایت

  دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

  دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


  سمت :   مسئول دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
  نام و نام خانوادگی :   فاطمه شکرالهی
  آدرس​: ساختمان اداری امام خامنه ای- طبقه دوم- اتاق 230
  ایمیل ارتباطی دفتر معاونت :  Sis-hrm@qom.ac.ir
  شماره تماس :  32103852-025 
  شماره فکس(معاونت):  32850313-025

  درج نظرات کاربران