نسخه قدیمی سایت

    برگزاری مراسم احیای شبهای قدر در مسجد الغدیر دانشگاه قم و جوار مزار شهدا

     

    برگزاری مراسم احیای شبهای قدر در مسجد الغدیر دانشگاه قم و جوار مزار شهدا


    درج نظرات کاربران