نسخه قدیمی سایت

  انتخاب دکتر مریم بردبار و پریسا سادات آشفته به عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 97

  به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه،دانشگاه قم در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر استان، با بيشترين نفرات برگزيده همچنان به عنوان دانشگاه پيشتاز علم و فناوري در استان مطرح گرديد.

  انتخاب دکتر مریم بردبار و پریسا سادات آشفته به عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 97


  ​​به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه، دانشگاه قم در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر استان، با بيشترين نفرات برگزيده همچنان به عنوان دانشگاه پيشتاز علم و فناوري در استان مطرح گرديد.​​

  اسامي پژوهشگران برتر دانشگاه قم در سطح استان با مختصري از فعاليت هاي ايشان بدين شرح مي باشد.:

  • دكتر پريسا سادات آشفته
  • دكتر مريم بردبار
  • دكتر حسين تكتبار
  • دكتر علي سلماس نيا
  • حجت الاسلام و المسلمين دكتر سعيد فراهاني فرد
  • دكتر رضا عليزاده
  • محسن موحدي اصل (دانشجوي دكتري)

   

  دكتر پريسا سادات آشفته

  عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه قم

  تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي: ۳۲ مقاله

  تعداد مقاله ارائه شده در كنفرانس ها: ۱۰ مقاله

  تعداد طرح پژوهشي: ۳ طرح

  تعداد كتب تاليفي: ۷ كتاب

  تعداد داوري آثار پژوهشي (كتاب، طرح، مقاله): بيش از ۴۰ مورد

   

  دكتر مريم بردبار

  عضو هيئت علمي گروه شيمي دانشگاه قم

  تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي: ۲۶ مقاله

  تعداد مقاله ارائه شده در كنفرانس ها:  ۷ مقاله

  تعداد طرح پژوهشي: ۲ طرح

  تعداد داوري آثار پژوهشي (كتاب، طرح، مقاله): بيش از ۱۰ مورد

   

  دكتر حسين تكتبار

  عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه قم

  تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي: ۱۹ مقاله

  تعداد مقاله ارائه شده در كنفرانس ها:  ۱۳ مقاله

  تعداد طرح پژوهشي: ۳ طرح

  تعداد كتب تاليفي: ۱۱ كتاب

  تعداد داوري آثار پژوهشي(كتاب، طرح، مقاله): بيش از ۴۰ مورد

   

  ​دكتر علي سلماس نيا

  عضو هيئت علمي گروه صنايع دانشگاه قم

  تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي: ۳۳ مقاله

  تعداد مقاله ارائه شده در كنفرانس ها:  ۱۶ مقاله

  تعداد طرح پژوهشي: ۲ طرح

  تعداد كتب تاليفي: ۱ كتاب

  تعداد داوري آثار پژوهشي (كتاب، طرح، مقاله): ۲۰ مورد

  عضويت در هيئت تحريريه مجلات علمي پژوهشي: ۵ مورد

   

  حجت الاسلام و المسلمين دكتر سعيد فراهاني فرد

  عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه قم

  برگزيده شدن ۳ عنوان كتاب ايشان در ۳ دوره بعنوان كتاب سال حوزه

  تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي: ۳۰ مقاله

  تعداد مقاله ارائه شده در كنفرانس ها:  ۲۰ مقاله

  تعداد طرح پژوهشي: ۴ طرح

  تعداد كتب تاليفي: ۸ كتاب

  تعداد داوري آثار پژوهشي (كتاب، طرح، مقاله): بيش از ۵۰ مورد


  دكتر رضا عليزاده

  عضو هيئت علمي گروه شيمي دانشگاه قم

  تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي: ۱۹ مقاله

  تعداد مقاله ارائه شده در كنفرانس ها:  ۹ مقاله

  تعداد طرح پژوهشي: ۶ طرح

  تعداد كتب تاليفي: ۱ كتاب

  اختراع: ۴ مورد

  تعداد داوري آثار پژوهشي (كتاب، طرح، مقاله): بيش از ۱۵ مورد

   

  محسن‌موحدي اصل

  دانشجوي مقطع دكتراي رشته فسلفه دانشگاه قم

  تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي: ۳ مقاله

  تعداد مقاله ارائه شده در كنفرانس ها:  ۴ مقاله

  تعداد كتب تاليفي: ۸ كتاب


  درج خبر توسط :   کد خبر : 96
  1398/02/01 04:00 ب.ظ
  طبقه : دستاورد
  گروه : پژوهشی
  مرتبط: عمومی
  درج نظرات کاربران