يكشنبه 29 بهمن 1396   10:44:39


معاون آموزشي دانشگاه خبر داد: برگزاري انتخابات اعضاي حقيقي هيات مميزه دانشگاه و اعضاي كميسيون هاي تخصصي دانشكده هادكتر قاسمي معاون آموزشي دانشگاه، از برگزاري انتخابات اعضاي حقيقي هيات مميزه دانشگاه و اعضاي كميسيون هاي تخصصي دانشكده ها در روز دوشنبه 12 تير ماه سال جاري خبر داد و جزئياتي از آيين نامه و نحوه تصويب آن در شوراي دانشگاه را تشريح كرد.

دكتر قاسمي گفت: دستور العمل طرز تشكيل هيات مميزه دانشگاهها كه از سوي وزارت در 6/7/95 به دانشگاهها ابلاغ شد، روش جديدي را براي تشكيل هيات هاي مميزه و كميسيون هاي تخصصي وابسته به آن را  معين نمود و به موجب تبصره 5 ماده 5 از اين دستور العمل، شوراي دانشگاه مكلف گرديد نحوه انتخاب اعضاي حقيقي هيات هاي مميزه و كميسون هاي تخصصي را مشخص كند.
وي  افزود: به موجب اين دستور العمل، اعضاي حقيقي در دانشكده ها توسط اعضاي هيات علمي  انتخاب مي  شوند و سپس با رعايت شرايطي كه در دستورالعمل پيش بيني شده از طريق رياست دانشگاه جهت صدور حكم به وزارت علوم معرفي شوند.
معاون آموزشي دانشگاه ادامه داد: به همين منظور براي اجرايي شدن اين موضوع، جلسه شوراي دانشگاه در تاريخ 22/3/96 تشكيل شد و در آن دستور العمل نحوه انتخابات مصوب شد و انتخابات اعضاي حقيقي هيات مميزه دانشگاه قم و اعضاي كميسيون هاي تخصصي را مطابق مصوبه شوراي دانشگاه در روز دوشنبه 12 تير ماه سال جاري از ساعت 10 الي 13 برگزار خواهيم كرد.
وي اظهار داشت: در همين راستا خطوط كلي و راهنماي انتخابات براي دانشكده ها ارسال و پس از ثبت نام داوطلبين، اسامي آنها توسط دانشكده ها به معاونت ارسال شد و مطابق مصوبه شوراي دانشگاه اسامي نهايي داوطلبان براي برگزاري انتخابات به دانشكده ها اعلام و سپس اين انتخابات برگزار مي گردد.
دكتر قاسمي در خصوص دستور العمل اجرايي انتخابات نيز گفت: دستور العمل انتخابات مصوبه وزارت علوم، بعضي از خطوط كلي از جمله اين كه نيمي از اعضاي هيات علمي مي بايست رتبه استاد تمام داشته باشند را الزامي دانسته كه با توجه به اين كه تعداد پيش بيني شده براي اعضاي حقيقي دانشگاه قم14 نفر است، لذا بايستي 7 نفر از منتخبين استاد تمام باشند بنابراين ضرورت دارد كه علاوه بر استفاده از حضور همه اعضاي محترم هيات علمي با درجه استادي، برخي اساتيد با رتبه استاد تمامي را از دانشگاههاي بيرون انتخاب كنيم.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه از جمله نقاط قوت دستور العمل جديد را تعيين اعضاي حقيقي با مشاركت اعضاي هيات علمي دانشگاه و بيشتر شدن درصد اعتماد به تصميمات هيات مميزه دانست و افزود: طبق دستور العمل مصوب شوراي دانشگاه، بعد از انتخابات دو برابر سهميه هر دانشكده بايد از طريق رئيس دانشكده به دبيرخانه هيات مميزه معرفي شوند كه از بين آنها تعداد لازم توسط هياتي مركب از رئيس دانشگاه و معاونين آموزشي و پژوهشي انتخاب و به وزارت علوم جهت صدور حكم معرفي مي شوند.
دكتر قاسمي با اشاره به برخي تفاوت هاي مصوبه شوراي دانشگاه و دستور العمل نمونه وزارت علوم گفت: طبق دستور العمل نمونه وزارت علوم اختيار انتخاب صرفآ در اختيار رئيس دانشگاه بود ولي در شوراي دانشگاه به جاي رئيس، هيات انتخاب فوق قرار داده شد و همچنين براساس مصوبه شوراي دانشگاه اعضاي پيماني نيز مي توانند راي دهند و سهميه دانشكده ها نيز بر اساس تعداد اعضاي هيات علمي تعيين شد،در حالي كه در دستور العمل نمونه وزارت علوم به تعداد اساتيد دانشيار و استاد تمام دانشكده سهميه اختصاص يافته بود.
وي افزود: اعضاي محترم هيات علمي مي بايست شخصآ با حضور در دانشكده خود در انتخابات شركت كنند و امكان دادن وكالت به ديگري وجود ندارد و نحوه نامزدي نيز به اين ترتيب بوده است كه اعضاي هيات علمي رسمي قطعي و رسمي آزمايشي با حداقل رتبه دانشياري در دانشكده خود مي توانستند داوطلب شوند و داوطلبان همزمان مي تواند هم در انتخابات اعضاي حقيقي هيات مميزه دانشگاه و هم در انتخابات اعضاي كميسيون هاي تخصصي شركت كنند
دكتر قاسمي گفت: توصيه مي كنيم كه اعضاي محترم علمي در انتخابات شركت كنند چرا كه اگر در دانشكده اي حد نصاب لازم شركت نكنند (كه نصف بعلاوه يك كل اعضاي هيات علمي دانشكده مي باشد)، طبق دستور العمل، اعضاي هيات مميزه آن دانشكده توسط هيات انتخاب كه ذكر شد، تعيين خواهد شد و اگر عضوي استعفا كند و يا به علت غيبت غير مجاز، مستعفي شناخته شود افراد ديگري كه در انتخابات توسط رياست دانشكده معرفي شده بودند، توسط هيات انتخاب جايگزين مي گردند
دكتر قاسمي در خصوص نحوه تصويب آيين نامه در شوراي دانشگاه نيز گفت: وزارت خانه طبق دستور العمل اختيار تصويب دستورالعمل انتخابات را به شوراي دانشگاه محول كرده است و ما در شوراي دانشگاه كه از روساي دانشكده ها و معاونين و مديران دانشگاه و نمايندگان شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و شوراي فرهنگي و شوراي تشكيل شده است؛ دستور العملي تصويب كرديم كه پيشنويس آن را از نمونه پيشنهادي وزارت علوم الگو گرفتيم و در شوراي دانشگاه بومي كرديم.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 2018
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما