جمعه 28 مهر 1396   23:20:19

اخبار دانشگاه

اخبار دانشگاه

معاون اداري و مالي دانشگاه قم تشريح كرد:

گزارش عملكرد معاونت اداري و مالي و برنامه هاي اين معاونت در سال 96 ( بخش دوم)

استقرار نظام حسابداري تعهدي/توسعه امكانات جديد كمك آموزشي/تنظيم چارت جديد سازماني/ فراهم نمودن سازوكار پرداخت حق سختي كار و افزايش حقوق...

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دكتر گندمكار معاون اداري و مالي در ادامه بخش نخست ارائه عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه در سال 95 و بيان سياست ها و برنامه هاي اين معاونت در سال 96، به بيان موضاعاتي چون پرداخت معوقات اساتيد، استقرار نظام حسابداري تعهدي، توسعه امكانات جديد كمك آموزشي، تنظيم چارت جديد سازماني، فراهم ساختن سازو كار پرداخت حق سختي كار و ... پرداخت كه تفصيل آن به شرح ذيل مي باشد: 

پرداخت مبلغي بالغ بر يازده ميليارد تومان بدهي اساتيد در سال 95

معاون اداري و مالي دانشگاه بخش امور مالي را يكي از بخش هاي مهم معاونت اداري و مالي دانست و افزود: در بخش امور مالي تمام تلاش ما بر اين است كه هزينه ها طبق سرفصل ها و اعتبارات تخصيصي برنامه ريزي و انجام  شود.

دكتر گندمكار با بيان اينكه بدهي هاي گذشته مشكلاتي را براي دانشگاه ايجاد كرده بود تصريح كرد: با همت و تلاش و عزم جدي همكاران تا پايان سال مالي 95 كل بدهي هاي حق التدريس تا پايان سال 94 اساتيد مدعو و هيات علمي پرداخت شده و تلاش مي كنيم تا حق الزحمه بخشي از پايان نامه ها نيز ماه به ماه تسويه شود و تا پايان شهريور 96 حق الزحمه پايان نامه ها پرداخت گردد.

وي ادامه داد: اطمينان خاطر را به اعضاء هيات علمي ميدهيم كه سال 96 پايان سال بدهي هاي معوق اساتيد خواهد بود و در سال 96 با برنامه ريزي هاي كه در حال انجام است سال بي دغدغه اي را از نظر مالي خواهيم داشت.

دكتر گندمكار با اشاره به اين كه تخصيص پايان سال 95 قابل توجه نبود و مبلغي بالغ بر 5/2 ميليارد تومان بوده است، گفت: ما توانسته ايم با صرفه جويي و حذف هزينه هاي مازاد و تلاش فوق العاده در افزايش بودجه و تلاش هاي حوزه مديريت برنامه و بودجه و اقناع مسئولين بالا دستي مبلغي بالغ بر 11 ميليارد تومان از سال 95 بابت گرنت، تشويق مقالات،حق الزحمه اساتيد حق التدريس، پايان نامه ها، معوقات حقوق و ارتقاء پايه و .... پرداخت نمائيم.

استقرار نظام حسابداري تعهدي در دانشگاه
وي در بخش ديگري از گفتگوي خود از استقرار نظام حسابداري تعهدي در دانشگاه خبرداد و بيان داشت: فوائد استقرار اين نظام بسيار فراوان است و شناسايي تعهدات در موقع ايجاد تعهدات، يكي از مزاياي اين نوع حسابداري است و هر فعاليتي به محض ايجاد به حوزه مالي منتقل مي شود كه در صورت وجود اعتبار به آن اجازه داده مي شود و به اين طريق مي توان هزينه ها را مديريت كرد.

عدم تمركز مالي از طريق تنخواه گردانها شكل گرفته كه بار مالي تعهدات مديريت هاي دانشگاه را پشتيباني مي كنند و هماهنگي خوبي بين امور مالي و آنها شكل گرفته است و با ارائه اسناد هزينه ها وجه مورد نياز به آنها پرداخت و در صورت تسويه به موقع، نياز مالي معاونت ها و مديريت هاي دانشگاه بر طرف خواهد شد.

جمع آوري درخواست هاي خريد تجهيزات
دكتر گندمكار تكميل ساختار سازماني حوزه مديريت مالي را از ديگر اقدامات صورت گرفته در حوزه مالي عنوان كرد و افزود: در حوزه اداري نيز درخواست خريد تجهيزات را جمع آوري كرديم كه مي توان به درخواست خريد 900 ميليون تومان در حوزه انفورماتيك و 550 ميليون تومان براي تجهيز آزمايشگاه مركزي اشاره كرد كه در دست اقدام داريم و از معاونت ها و روساي محترم دانشكده ها درخواست مي كنيم در اسرع وقت ليست تجهيزات مورد نياز خود را جهت تامين اعتبار و خريد به معاونت اداري و مالي ارسال نمايند.
 
تلاش براي به روزرساني امور اداري
معاون اداري و مالي در خصوص بروزرساني امور اداري عنوان كرد: به دنبال يكپارچگي نرم افزارهاي اداري دانشگاه هستيم به نحوي كه امكان دسترسي براي همه افراد ذيربط ميسر باشد تا هزينه ها را كاهش و راندمان و سرعت امور را افزايش دهد و در آينده از سيستم دستي به كلي خارج خواهيم شد.

وي لينك نرم افزار حوزه مالي به نرم افزار آموزش را گام مهم بعدي در اين حوزه عنوان كرد و گفت: بخش عمده اي از اطلاعات در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي در نرم افزار گلستان قرار دارد، با لينك نرم افزار يكپارچگي سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه رقم مي خورد و سرعت انجام امور مالي اين حوزه ها افزايش مي يابد، ضمن اينكه سال 96 حذف سيستم گردش كاغذي را در برنامه خواهيم داشت كه در اينجا لازم است از اساتيد محترم و دانشكده ها درخواست كنم كه به منظور اطلاع از تعهدات و پيش بيني اعتبار لازم نسبت به تاييد دروس نيمسال اول و دوم سال 96 و 95 اقدام نمايند.

استقرار سيستم ارزيابي تلفني
معاون اداري و مالي دانشگاه قم استقرار سيستم ارزيابي تلفني را حائز اهميت دانست و افزود: اين امر در هيات رييسه مطرح و مصوبه ان نيز اخد شده و انشا الله بتوانيم نرم افزار آن را نصب كنيم تا در راستاي تكريم ارباب رجوع، ارزيابي از عملكرد پرسنل داشته باشيم.

فراهم ساختن ساز و كار پرداخت حق سختي كار، كاهش ساعت كار بانوان داراي فرزند زير 6سال و صدور احكام جديد كاركنان
دكتر گندمكار با اشاره به پرداخت حق مهد كودك كاركنان و اعضاي هيات علمي، در خصوص كاهش ساعت كار بانواني كه طبق مصوبه مجلس داراي فرزند زير 6سال مي باشند نيز گفت: با توجه به اينكه دانشگاه به صورت هيات امنايي مي باشد اين امر در دستور كار هيات امنا قرار گرفته و اميدواريم كه با گرفتن مصوبه آن، همكاراني كه شامل اين طرح هستند بتوانند از مزاياي آن بهره مند شوند.

وي با بيان اينكه افزايش حقوق احكام اعضاي هيات علمي از ابتداي امسال صادر شده است، گفت: با امضاي اين احكام توسط رياست محترم از ارديبهشت با احتساب ما به التفاوت فروردين حقوق طبق افزايش سال 96 پرداخت مي شود كه براي كاركنان نيز در صورت مشخص شدن وضعيت سختي كار، احكام صادر و پرداختي ها انجام مي شود كه در اين رابطه منتظر راي نهايي هيات اجرايي هستيم تا به همكاراني كه سختي كار به آنها تعلق مي گيرد از تاريخ 1/1/96 پرداخت نماييم.

توسعه امكانات جديد كمك آموزشي و لحاظ تشويق و امتياز براي پيشنهادات و انتقادات
دكتر گندمكار توسعه امكانات جديد كمك آموزشي در راستاي توسعه فعاليت هاي آموزشي و بالا بردن كيفيت و كارآيي امور آموزش را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جديد عنوان كرد و افزود: در سال جديد سياست هاي صرفه جويي را در راستاي كاهش هزينه ها و نيز بهينه سازي امكانات دنبال خواهيم كرد و از كليه پرسنل و اعضاي هيات علمي تقاضا منديم تا نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در راستاي بالابردن بهره وري و كم كردن هزينه ها در دانشگاه ارائه نمايند كه در صورت مفيد و كاربردي بودن آن پيشنهاد، متناسب با طرح ارائه شده تشويق مالي و امتياز لازم اختصاص خواهد يافت.

هدايت و مديريت بودجه
وي به اقدامات صورت گرفته در حوزه مديريت برنامه و بودجه اشاره كرد و افزود: در سال 96 مي توانيم ادعا كنيم كه تقريبا بودجه متناسب دانشگاه را دريافت مي كنيم و امسال در تمامي حوزه ها  بودجه خوبي پيش بيني شده است كه اين امر با كنترل استخدام هاي جديد و كنترل هزينه هاي غير ضرور و ... انضباط مالي خوبي را خواهد كرد كه جا دارد از تلاش هاي مديريت محترم برنامه و بودجه و همكاران ايشان تقدير و تشكر كرد.

تنظيم چارت جديد سازماني
دكتر گندمكار همچنين از نهايي شدن چارت جديد سازماني و شرح وظائف كاركنان، خبر داد و تصريح كرد: چارت سازماني منطقي و متناسب با اهداف دانشگاه تنظيم شده كه پس از تاييد دفتر بودجه و تشكيلات وزارت علوم در سال 96 اجرا خواهد شد و شرح وظايف نيز در حال ابلاغ است كه افراد در چارچوب وظايف امور محوله را انجام دهند.

وي افزود: در سال جديد با نظارت و كنترل مديريت برنامه و بودجه و فعال شدن بخش بودجه اي نرم افزار مالي، هزينه ها مطابق با ضوابط و مقررات حاكم بر بودجه انجام و در چهارچوب برنامه هاي تعريف شده بودجه ها هدايت و كنترل خواهند شد.

تصويب و ابلاغ شرايط احراز پست هاي سازماني
معاون اداري و مالي ادامه داد: شرايط احراز پست هاي سازماني تصويب و ابلاغ شده است و به تدريج با نظارت هيات اجرايي در راستاي تعديل و رفع موانع اقدام لازم صورت خواهد گرفت تا چارت و شرح وظايف و شرايط احراز پست هاي سازماني متناسب با وضعيت دانشگاه اجرايي شود.

مجموع مصوبات سالهاي 93 تا 95 هيات امنا برابر است با كل مصوبات دانشگاه از ابتداي تاسيس
دكتر گندمكار با بيان اين كه در دبير خانه هيات امنا شاهد تلاش جدي و استمرار فعاليت ها و به نوعي برنامه ريزي و زمانبندي براي اجراي وظايف اين دبيرخانه هستيم، گفت: مجموع مصوبات سالهاي 93 تا 95 هيات امنا برابر و حتي بيش از كل مصوبات دانشگاه از ابتداي تاسيس بوده است و با توجه به ظرفيت هايي كه در هيات امناي دانشگاه وجود دارد اين مصوبات مي تواند راهگشاي بسياري از معضلات و مشكلات داخلي دانشگاه باشد و تاكنون دستور كار مانده اي وجود ندارد اما با اين وجود دانشگاه بيش از مصوباتي كه تاكنون به تصويب رسيده به قوانين و مصوبات جديد نياز دارد و از معاونت ها و مديران دانشگاه تقاضامنديم كه پيشنهادات آنچه در زمينه مسائل مختلف دانشگاه كه بار مالي ايجاد مي كنند را به دبيرخانه هيات امنا ارائه دهند تا بتوانيم آنرا در دستور كار قرار دهيم و موانع موجود آنرا برطرف كنيم.

وي افزود: جلسات اعضاي حقيقي هيات امنا و جلسات كمسيون دائمي به صورت مستمر و ماهيانه در حال برگزاري است و جلسات كارشناسان را تقويت كرديم و در سال جديد در نظر داريم مصوبات هيات امنا و پيگيري هاي دبير خانه هيات امنا را بصورت نرم افزاري تهيه و تنظيم و عرضه نمائيم.

تعيين تكليف و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي
وي در اهميت مصوبات هيات امنا به بحث بلاتكليفي تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي كه مدت قانوني آنها گذشته بود اشاره كرد و گفت: با توجه به اين كه اعضاي هيات علمي پيماني ظرف 2 الي 5 سال و اعضاي رسمي آزمايشي بين 3 تا5 سال بايد تبديل وضعيت شوند، در دانشگاه تعداد 27 نفر عضو هيات علمي- پيماني، 11 نفر رسمي آزمايشي كه مدت مجاز آنان به اتمام رسيده بود و 99 نفر عضو هيات علمي كه مجوز هيات امنا را نداشت، وجود داشت كه در اين خصوص داراي مشكلاتي بودند كه با پيگيري هاي به عمل آمده همه اين موارد حل شد و از اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي درخواست مي شود به دبيرخانه هيات امنا براي آگاهي از نحوه تبديل وضعيت خود مراجعه كنند.

سال 96 سال ارتقاء برنامه محوري
وي از برآورد هزينه حدود يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان براي تعمير و تجهيز خبر داد و گفت: در سال 96 در حوزه مديريت برنامه و بودجه در خصوص كاركنان و اعضاي هيات علمي و ارتقاء وضعيت دانشگاه21 برنامه، در حوزه مديريت مالي 8 برنامه، در حوزه مديريت اداري 12 برنامه، در حوزه اداره عمومي و تداركات بيش از10برنامه براي اجرا تدوين شده است.

معاون اداري و مالي دانشگاه سال 96 را سال برنامه محوري است عنوان كرد كه در آن بر خروج از ديون، حذف كاغذ، استمرار نظام فرايندها، هزينه و اعتبار مبتني بر برنامه تاكيد شده است.

دكتر گندمكار در پايان گفت: لازم است از تلاش مجاهدانه و خالصانه مدير محترم برنامه و بودجه، مدير امور مالي و مدير امور اداري و سرپرست طرح هاي عمراني و همكاران ايشان در جهت اجرايي شدن برنامه هاي پيش بيني شده در سال 95 و تامين اعتبار برنامه ها و طرحها و پيگيري تخصيص هاي سال و ارتقاء بودجه دانشگاه و پرداخت بخش قابل توجهي از ديون دانشگاه، صميمانه تقدير و تشكر كرد.
 

عکس های مرتبط :

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 2456
Home | Back |
Guest (qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما