دوشنبه 3 ارديبهشت 1397   18:22:52

اخبار دانشگاه

اخبار دانشگاه

از سوي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه قم اعلام شد:

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر(هيئت علمي، دانشجويي، کارمندي)دانشگاه در سال1393

 

پژوهشگران برتر دانشکده الهيات و معارف اسلامي

نفر اول

جناب آقاي محمدکاظم شاکر

 

 

 

نفر دوم

جناب آقاي دکتر علي اله­بداشتي

 

 

 

نفر سوم

جناب آقاي دکتر سليمان خاکبان

 

 

نفر چهارم

سرکارخانم دکتر مرضيه صادقي

 

 

پژوهشگران برتر دانشکده ادبيات و علوم انساني

نفر اول

جناب اقاي دکتر رسول دهقان­ضاد

 

 

 

نفر دوم

جناب آقاي دکتر  عليرضا نبي­لو

 

 

 

نفر سوم

جناب آقاي دکتر محسن اکبرپور

 

 

 

نفر چهارم

جناب آقاي دکتر محمدرضا يوسفي

 

 

 

نفر پنجم

جناب آقاي دکتر احمد رضايي جمکراني

 

 

 

نفر ششم

جناب آقاي دکتر سيدعليرضا حجازي

 

 

 

پژوهشگران برتر دانشکده حقوق

نفر اول

جناب آقاي دکتر اسماعيل نعمت اللهي

 

 

 

نفر دوم

جناب آقاي دکتر سيدياسر ضيايي

 

 

 

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پايه

نفر اول

جناب آقاي دکتر محمود نصراله­زاده

 

 

 

نفر دوم

جناب آقاي دکتر منصور ابراهيمي

 

 

 

نفر سوم

جناب آقاي دکتر علي احساني

 

 

 

نفر چهارم

سرکارخانم دکتر مريم بردبار

 

 

 

نفر پنجم

جناب آقاي دکتر غلامحسن شيردل

 

 

 

نفر ششم

جناب آقاي دکتر فريدون بابايي

 

 

 

پژوهشگران برتر دانشکده فني و مهندسي

نفر اول

جناب آقاي دکتر طاهر رجايي

 

 

 

نفر دوم

جناب آقاي دکتر جلال رضايي نور

 

 

 

نفر سوم

سرکار خانم دکتر علي محمد رجبي

 

 

 

نفر چهارم

سرکارخانم دکتر فرانک فتوحي قزويني

 

 

 

 

 

 

پژوهشگران برتر دانشکده مديريت

نفر برتر

جناب آقاي دکتر محمد حسن ملکي

 

 

 

پژوهشگران برتر دانشجويي

نفر برتر دانشکده حقوق

جناب آقاي سجاد اختري (دانشجوي دکتري)

 

 

 

  

نفر برتر دانشکده الهيات

سرکار خانم فاطمه سادات موسوي حرمي(دانشجوي دکتري)

 

 

 

  

نفر برتر دانشکده علوم پايه

سرکارخانم زينب مهرانيان( دانشجوي دکتري)

 

 

  

نفر برتر دانشکده فني­مهندسي

جناب اقاي رامين مولاناپور( دانشجوي دکتري)

نفر برتر دانشکده فني­مهندس

جناب آقاي هادي ابراهيمي(دانشجوي کارشناسي ارشد)

 

 

نفر برتر دانشکده فني­مهندسي

جناب آقاي علي روحاني(دانشجوي کارشناسي)

 

 

نفر برتر دانشکده ادبيات

جناب آقاي علي عليزاده( دانشجوي کارشناسي ارشد)

 

 

 

  

پژوهشگران برتر کارمندي

نفر اول

سرکارخانم نرگس شم ­آبادي

 

 

  

نفر دوم

جناب آقاي عليرضا بهاري

 

 

  

 

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 3764
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما