يكشنبه 2 مهر 1396   22:37:07
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پیوندهای مرتبط
يكشنبه 25 مرداد 1388

 
کارمندان دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

نام و نام خانوادگي: حمزه کريم خاني

سمت: کار شناس مسئول خدمات آموزشي دانشکده ادبيات
آخرين مدرک تحصيلي:ليسانس
رشته تحصيلي :رياضي محض
پست الکترونيکي:
karimkhani60@yahoo.com

آدرس: بلوک 16 - اتاق شماره 116
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3660 

 


نام و نام خانوادگي: محمد رضا خوئيني

سمت: مسئول دفتر دانشکده ادبيات و علوم انساني آخرين مدرک تحصيلي:ليسانس
رشته تحصيلي :مديريت دولتي
پست الکترونيکي:
mr_khoeeni@yahoo.com

آدرس: بلوک 16 - اتاق شماره 116
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3667 

 

نام و نام خانوادگي: مسعود سليماني

سمت: کارشناس کميته منتخب دانشکده
آخرين مدرک تحصيلي:ليسانس
رشته تحصيلي :مديريت دولتي
پست الکترونيکي:
soleimani_asl@yahoo.com

آدرس: بلوک 16 - اتاق شماره 125
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 2362
 

  

نام و نام خانوادگي: داود عاصم آبادي

سمت: کارشناس  رشته تربيت بدني و ادبيات عربي
آخرين مدرک تحصيلي:ليسانس
رشته تحصيلي :حقوق قضايي
پست الکترونيکي:
davood_asemi@yahoo.com
آدرس: بلوک 16 - اتاق شماره 115
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3663 

 


نام و نام خانوادگي: ابراهيم تيمور زادگان

سمت: کارشناس  تحصيلات تکميلي
آخرين مدرک تحصيلي:فوق ليسانس
رشته تحصيلي : فلسفه و کلام اسلامي
پست الکترونيکي:
bteimoorzadegan@yahoo.com

آدرس: بلوک 16 - اتاق شماره 115
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3665 

 


نام و نام خانوادگي: عزيز صادق پور شوبکلايي

سمت: کارشناس  رشته زبان و ادبيات فارسي و کتابداري
آخرين مدرک تحصيلي: ليسانس
رشته تحصيلي :زبان و ادبيات عرب
پست الکترونيکي
reza158354@yahoo.com
آدرس: بلوک 16 - اتاق شماره 115
تلفن2853311-251-98+ داخلي :3664 

 

 

نام و نام خانوادگي: هادي بهشتي

سمت: کارشناس رشته علوم ترببيتي و مسئول حضور و غياب
آخرين مدرک تحصيلي: ليسانس
رشته تحصيلي :
پست الکترونيکي
آدرس: بلوک 16 - اتاق شماره
تلفن: 2853311-251-98+ داخلي :3668
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 8623
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجری سایت : شرکت سیگما