نسخه قدیمی سایت

  گرایش هسته ای

  گرایش هسته ای


  ​​​​

  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
                 islami.jpg
  نام و نام خانوادگی : سیده زهرا اسلامی راد
   اتاق :         
  ایمیل  :     szislami@yahoo.com                                                   
  شماره تماس :  02532103819
  درج نظرات کاربران