نسخه قدیمی سایت

  گرانش و کیهان شناسی - نجوم و اختر فیزیک

  گرانش و کیهان شناسی - نجوم و اختر فیزیک


  ​​​​​

  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  عباس عابدینی.jpghttps://qom.ac.ir/aabedini      
  نام و نام خانوادگی : عباس عابدینی                   
   اتاق : دانشکده علوم پایه        
  ایمیل  : a.abedini@qom.ac.ir              
  شماره تماس :   02532103079

  سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  ​​​​​300295.jpg
  https://qom.ac.ir/hrazmi
  ​ن​ام و نام خانوادگی :  حبیب الله رزمی
    
  اتاق ​: دانشکده علوم پایه             
  ایمیل  :  razmi@qom.ac.ir           
  شماره تماس :  02532103079

  ​ 
  سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم

  ​نام و نام خانوادگی : محمدرحیم بردبار
   اتاق : دانشکده علوم پایه  ​   
  ایمیل  : mbordbar@qom.ac.ir                                                                                               
  شماره تماس :   02532103075

  سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  ​ https://qom.ac.ir/mheydarifard    
  نام و نام خانوادگی : ​ملیحه حیدری فرد
   اتاق :         
  ایمیل  :   heydarifard@qom.ac.ir                                                                           
  شماره تماس :   02532103843
  درج نظرات کاربران