نسخه قدیمی سایت

  کادر اداری

  کادر اداری


  ​​​مسئول آزمايشگاههاي فيزيک:
  •  آقاي سيد محمد شاهرخ وند
            Physicslabs@qom.ac.ir
              تلفن تماس : 32103066-25-98+ 


  کارشناس آزمايشگاه فيزيک:

  • ​​خانم طيبه بحريني نژاد
           تلفن تماس : 32103782-25-98+


  آموزش گروه فيزيک
  :

  • خانم منصوره صرمي زاده
           تلفن تماس : 32103781-25-98+
  • ​​آقاي مجتبي اميرمجاهدي
             تلفن تماس : 32103038-25-98+


  آدرس: ايران - قم - جاده قديم اصفهان -دانشگاه قم -ساختمان شهيد بهشتي- دانشکده علوم-گروه فيزيک - کد پستي: 3716146611


  درج نظرات کاربران