نسخه قدیمی سایت

  مراسم توديع و معارفه مديران خدمات و برنامه ريزي آموزشي

  گزارش تصويري

  مراسم توديع و معارفه مديران خدمات و برنامه ريزي آموزشي

  مراسم تجليل از زحمات دكتر خالقي و معارفه دكتر محمودي به عنوان مدير خدمات آموزشي و دكتر ملكي به عنوان مدير برنامه ريزي آموزشي دانشگاه
  مراسم تجليل از زحمات دكتر خالقي و معارفه دكتر محمودي به عنوان مدير خدمات آموزشي و دكتر ملكي به عنوان مدير برنامه ريزي آموزشي دانشگاهمراسم تجليل از زحمات دكتر خالقي و معارفه دكتر محمودي به عنوان مدير خدمات آموزشي و دكتر ملكي به عنوان مدير برنامه ريزي آموزشي دانشگاهمراسم تجليل از زحمات دكتر خالقي و معارفه دكتر محمودي به عنوان مدير خدمات آموزشي و دكتر ملكي به عنوان مدير برنامه ريزي آموزشي دانشگاه


  ​​​​​​​​مراسم توديع و معارفه مديران خدمات و برنامه ريزي آموزشي

  مراسم تجليل از زحمات دكتر خالقي و معارفه دكتر محمودي به عنوان مدير خدمات آموزشي و دكتر ملكي به عنوان مدير برنامه ريزي آموزشي دانشگاه

  درج خبر توسط :   کد خبر : 76
  1397/10/15 12:00 ق.ظ
  طبقه : سایر
  گروه : همه
  مرتبط: دانشجو
  درج نظرات کاربران