ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران

   1402/07/03 07:00 ق.ظ

   ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران

   ​​​   :   : 2498
   1402/07/03 07:00 ق.ظ
   : سمینارها-و-کارگاه-ها
   : همه
   : عمومی
   : 1402/07/03 07:00 ق.ظ
   : 1403/02/13 07:00 ق.ظ
   : 12-13 اردیبهشت ماه 1403
   : دانشگاه قم
   : دانشگاه قم
   درج نظرات کاربران