نسخه قدیمی سایت

  سه عنوان كتاب چاپ شده جديد در سال 98 در انتشارات دانشگاه قم

   

  سه عنوان كتاب چاپ شده جديد در سال 98 در انتشارات دانشگاه قم


  1. فرهنگ امثال القرآن: تاليف آقايان دكتر مهدي ناصري، علي حاجي خاني و حسين تك تبار

  2. مديريت كارخانه تحت عدم قطعيت: تاليف آقايان دكتر علي اكبر حسيني، محمد فتاحي و علي سلماس نيا

  3. آزمايش هاي حيات سلولي: تاليف آقاي دكتر احمد ابوالحسني و سركار خانم دكتر هدي ابوالحسني

  درج خبر توسط :   کد خبر : 648
  1398/05/02 12:00 ق.ظ
  طبقه : سایر
  گروه : همه
  مرتبط: عمومی
  درج نظرات کاربران