راهنماي اتصال به VPN دانشگاه قم

   راهنماي اتصال به VPN دانشگاه قم


   ​​​​لطفا فایل راهنمای ویدیویی زیر را دانلود نمایید.

   همچنین نرم افزار anyconnect نیز ضمیمه گردیده است.

   ​​


   anyconnect-win-4.6.00362-core-vpn-webdeploy-k9.exe


   درج نظرات کاربران