نسخه قدیمی سایت

  قوانین دانشکده

  قوانین دانشکده


  ​​​​​​خلاصه قوانین دانشکده به تفکیک مقطع تحصیلی:

  ​​کارشناسی

  کارشناسی ارشد

  دکتری

  قوانین.pdf

  ​​قوانین دانشکده فنی-کارشناسی.pdf

  anjoman.png

  درج نظرات کاربران