نسخه قدیمی سایت

  آرشیو رویداد های دفاع

  آرشیو رویداد های دفاع


  ​​​​​

  عنوان پایان نامه
    
    
    
    
    
    
  ارائه یک روش مقاوم در برابر فریب جهت شناسایی نظرات اسپم
  مهندسی کامپیوتردکتر امیر جلالی- دکتر امیر خانی1397/11/01 12:00 ق.ظزلیخا رحمانیانکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  پايان نامه مطالعه تاثير ديوارهاي بتني زيرزمين بر توزيع نيروهاي جانبي زلزله در قابهاي خمشي فلزي با استفاده از تحليل تاريخچه زماني
  عمراندكتر محمدكاظم بحراني1397/11/01 12:00 ق.ظآزاده علايي فرادنبهکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  روتکیت های سطح هسته مبتنی بر تحلیل اشیاء
  مهندسی کامپیوتردکتر نیک رای1397/11/01 12:00 ق.ظمصطفی محمودیانکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  طراحی و پیاده سازی یک میکروفن بصری با استفاده از تشخیص نوسانات اشیاء
  مهندسی کامپیوتردکتر دیانت1397/11/11 12:00 ق.ظفاطمه محمدیکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  ارائه ی روش درمانی جهت مقابله با ترس از آسانسور با استفاده از بکارگیری واقعیت مجازی
  فناوری اطلاعاتدکتر فرجامی1397/11/01 11:00 ق.ظمحمد غفاری نژادکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  تشخیص موجودیت های نامدار در متون فارسی مبتنی بر بازنمایی برداری کلمات
  مهندسی کامپیوتردکتر امیرخانی1397/11/01 10:00 ق.ظنوید نادریکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  ارائه مکانیسمی جهت تبلیغات الکترونیکی با حفظ حریم خصوصی
  مهندسی کامپیوتردکتر رهسپارفرد1397/11/08 12:00 ق.ظحمید درزیکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  ارزیابی ویژگی های استخراج شده از گراف همنشینی کلمات در بررسی موضوعی سور قرآن
  مهندسی کامپیوتردکتر مویدی1397/11/05 12:00 ق.ظفاطمه علی خواهکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  شناسایی باج افزار با استفاده از  فرآیند کاوی
  مهندسی کامپیوتردکتر جلالی1397/11/01 12:00 ق.ظآلا بحرانیکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  تعیین میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی از دانشگاه
  فناوری اطلاعاتدکتر رهسپارفرد1397/11/03 12:00 ق.ظزهرا مسیبیکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
  برداری سازی کتب موجود در شبکه های اجتماعی کتاب با روش جایگذاری کلمات با هدف استفاده در سیستم های پیشنهاد دهنده
  فناوری اطلاعاتدکتر امیرخانی1397/11/02 12:00 ق.ظثریا انوریکارشناسی

  ​​

  درج نظرات کاربران