معاونت پژوهش و فناوري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
Page Footer
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
افراد
اولویت های پژوهشی تحت حمایت سازمان ها
بازديدها
پایگاه های اطلاعاتی
پیوند های مرتبط
پیوند های مفید
تازه های پژوهش و فناوری
تصوير ها
حمایت از پایان نامه ها
دانشگاه قم
زمان ديجيتال سرور
سایر
فراخوان ها و رویدادها
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی
مقالات
منوی اصلی سایت
ورود كاربران
تازه های پژوهش و فناوری
به قلم عضو محترم هيات علمي گروه مهندسي عمران منتشر شد.

تاليف و ترجمه دو عنوان كتاب توسط سركارخانم دكتر آشفته در سال جاري

كتاب كاربرد تصميم گيري چند معياره در مديريت منابع آب به قلم سركار خانم دكتر پريسا سادات آشفته عضو محترم گروه مهندسي عمران دانشكده فني مهندسي و سركارخانم پروين گلفام دانشجوي كارشناسي ارشد اين دانشگاه، تاليف و توسط انتشارات جهاد دانشگاهي تهران به زيور چاپ آراسته شد. همچنين كتاب مهندسي منابع آب نوين در دو جلد توسط اين استاد محترم ترجمه و بوسيله انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

مشخصات كتابشناختي اين آثار به شرح ذيل مي باشد:

آشفته، پريسا سادات. گلفام، پروين. كاربرد تصميم گيري چند معياره در مديريت منابع آب(1396). تهران:انتشارات جهاد دانشگاهي.


كي وانگ، لارنس. تديانگ، چيه. ترجمه آشفته، پريسا سادات. مهندسي منابع آب نوين جلد 1 (1396). تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

 كي وانگ، لارنس. تديانگ، چيه. ترجمه آشفته، پريسا سادات. مهندسي منابع آب نوين جلد 2 (1396). تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

عکس های مرتبط :

خانه | بازگشت | Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما