معاونت پژوهش و فناوري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
Page Footer
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
افراد
اولویت های پژوهشی تحت حمایت سازمان ها
بازديدها
پایگاه های اطلاعاتی
پیوند های مرتبط
پیوند های مفید
تازه های پژوهش و فناوری
تصوير ها
حمایت از پایان نامه ها
دانشگاه قم
زمان ديجيتال سرور
سایر
فراخوان ها و رویدادها
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی
مقالات
منوی اصلی سایت
ورود كاربران
تازه های پژوهش و فناوری
کسب موفقيت عضو هيات علمي دانشگاه قم در همايش سازمان دفاعي دانش بنيان:

انتخاب مقاله دکتر رضايي نور به عنوان مقاله برتر

در همايش سازمان دفاعي دانش بنيان، مقاله دکتر رضايي نور و فرشاد آدين به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، در همايش سازمان دفاعي دانش بنيان، مقاله دکتر رضايي نور عضو هيات علمي گروه مهندسي صنابع و فرشاد آدين دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه قم، تحت عنوان شناسايي و سنجش مولفه هاي کليدي در موفقيت سازمان (مورد مطالعه واحدهاي دانش بنيان دفاعي) به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.
در اين همايش که 3 اسفند 95، در دانشگاه صنعتي مالک اشتر برگزار شد، دکتر حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح که سخنران پِزه اين همايش بود؛ طي سخناني با تبيين عناصر قدرت ملي، تصريح کرد: با سازمان دفاعي دانش بنيان مي توانيم قدرت ملي و بازدارندگي موثر را بصورت پايدار حفظ و تهديدات نظامي – امنيتي را با اقتدار دفع کنيم.

در پايان اين همايش نيز دکتر رضايي نور و مهندس فرشاد آدين لوح تقدير خود را از دست وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح دريافت نمودند.

عکس های مرتبط :

خانه | بازگشت | Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما