سه شنبه 6 تير 1396   04:37:25

اخبار دانشگاه

اخبار دانشگاه

معاون اداري و مالي دانشگاه قم تشريح کرد:

گزارش عملکرد معاونت اداري و مالي و برنامه هاي اين معاونت در سال 96 ( بخش دوم)

استقرار نظام حسابداري تعهدي/توسعه امکانات جديد کمک آموزشي/تنظيم چارت جديد سازماني/ فراهم نمودن سازوکار پرداخت حق سختي کار و افزايش حقوق...

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دکتر گندمکار معاون اداري و مالي در ادامه بخش نخست ارائه عملکرد حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه در سال 95 و بيان سياست ها و برنامه هاي اين معاونت در سال 96، به بيان موضاعاتي چون پرداخت معوقات اساتيد، استقرار نظام حسابداري تعهدي، توسعه امکانات جديد کمک آموزشي، تنظيم چارت جديد سازماني، فراهم ساختن سازو کار پرداخت حق سختي کار و ... پرداخت که تفصيل آن به شرح ذيل مي باشد: 

پرداخت مبلغي بالغ بر يازده ميليارد تومان بدهي اساتيد در سال 95

معاون اداري و مالي دانشگاه بخش امور مالي را يکي از بخش هاي مهم معاونت اداري و مالي دانست و افزود: در بخش امور مالي تمام تلاش ما بر اين است که هزينه ها طبق سرفصل ها و اعتبارات تخصيصي برنامه ريزي و انجام  شود.

دکتر گندمکار با بيان اينکه بدهي هاي گذشته مشکلاتي را براي دانشگاه ايجاد کرده بود تصريح کرد: با همت و تلاش و عزم جدي همکاران تا پايان سال مالي 95 کل بدهي هاي حق التدريس تا پايان سال 94 اساتيد مدعو و هيات علمي پرداخت شده و تلاش مي کنيم تا حق الزحمه بخشي از پايان نامه ها نيز ماه به ماه تسويه شود و تا پايان شهريور 96 حق الزحمه پايان نامه ها پرداخت گردد.

وي ادامه داد: اطمينان خاطر را به اعضاء هيات علمي ميدهيم که سال 96 پايان سال بدهي هاي معوق اساتيد خواهد بود و در سال 96 با برنامه ريزي هاي که در حال انجام است سال بي دغدغه اي را از نظر مالي خواهيم داشت.

دکتر گندمکار با اشاره به اين که تخصيص پايان سال 95 قابل توجه نبود و مبلغي بالغ بر 5/2 ميليارد تومان بوده است، گفت: ما توانسته ايم با صرفه جويي و حذف هزينه هاي مازاد و تلاش فوق العاده در افزايش بودجه و تلاش هاي حوزه مديريت برنامه و بودجه و اقناع مسئولين بالا دستي مبلغي بالغ بر 11 ميليارد تومان از سال 95 بابت گرنت، تشويق مقالات،حق الزحمه اساتيد حق التدريس، پايان نامه ها، معوقات حقوق و ارتقاء پايه و .... پرداخت نمائيم.

استقرار نظام حسابداري تعهدي در دانشگاه
وي در بخش ديگري از گفتگوي خود از استقرار نظام حسابداري تعهدي در دانشگاه خبرداد و بيان داشت: فوائد استقرار اين نظام بسيار فراوان است و شناسايي تعهدات در موقع ايجاد تعهدات، يکي از مزاياي اين نوع حسابداري است و هر فعاليتي به محض ايجاد به حوزه مالي منتقل مي شود که در صورت وجود اعتبار به آن اجازه داده مي شود و به اين طريق مي توان هزينه ها را مديريت کرد.

عدم تمرکز مالي از طريق تنخواه گردانها شکل گرفته که بار مالي تعهدات مديريت هاي دانشگاه را پشتيباني مي کنند و هماهنگي خوبي بين امور مالي و آنها شکل گرفته است و با ارائه اسناد هزينه ها وجه مورد نياز به آنها پرداخت و در صورت تسويه به موقع، نياز مالي معاونت ها و مديريت هاي دانشگاه بر طرف خواهد شد.

جمع آوري درخواست هاي خريد تجهيزات
دکتر گندمکار تکميل ساختار سازماني حوزه مديريت مالي را از ديگر اقدامات صورت گرفته در حوزه مالي عنوان کرد و افزود: در حوزه اداري نيز درخواست خريد تجهيزات را جمع آوري کرديم که مي توان به درخواست خريد 900 ميليون تومان در حوزه انفورماتيک و 550 ميليون تومان براي تجهيز آزمايشگاه مرکزي اشاره کرد که در دست اقدام داريم و از معاونت ها و روساي محترم دانشکده ها درخواست مي کنيم در اسرع وقت ليست تجهيزات مورد نياز خود را جهت تامين اعتبار و خريد به معاونت اداري و مالي ارسال نمايند.
 
تلاش براي به روزرساني امور اداري
معاون اداري و مالي در خصوص بروزرساني امور اداري عنوان کرد: به دنبال يکپارچگي نرم افزارهاي اداري دانشگاه هستيم به نحوي که امکان دسترسي براي همه افراد ذيربط ميسر باشد تا هزينه ها را کاهش و راندمان و سرعت امور را افزايش دهد و در آينده از سيستم دستي به کلي خارج خواهيم شد.

وي لينک نرم افزار حوزه مالي به نرم افزار آموزش را گام مهم بعدي در اين حوزه عنوان کرد و گفت: بخش عمده اي از اطلاعات در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي در نرم افزار گلستان قرار دارد، با لينک نرم افزار يکپارچگي سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه رقم مي خورد و سرعت انجام امور مالي اين حوزه ها افزايش مي يابد، ضمن اينکه سال 96 حذف سيستم گردش کاغذي را در برنامه خواهيم داشت که در اينجا لازم است از اساتيد محترم و دانشکده ها درخواست کنم که به منظور اطلاع از تعهدات و پيش بيني اعتبار لازم نسبت به تاييد دروس نيمسال اول و دوم سال 96 و 95 اقدام نمايند.

استقرار سيستم ارزيابي تلفني
معاون اداري و مالي دانشگاه قم استقرار سيستم ارزيابي تلفني را حائز اهميت دانست و افزود: اين امر در هيات رييسه مطرح و مصوبه ان نيز اخد شده و انشا الله بتوانيم نرم افزار آن را نصب کنيم تا در راستاي تکريم ارباب رجوع، ارزيابي از عملکرد پرسنل داشته باشيم.

فراهم ساختن ساز و کار پرداخت حق سختي کار، کاهش ساعت کار بانوان داراي فرزند زير 6سال و صدور احکام جديد کارکنان
دکتر گندمکار با اشاره به پرداخت حق مهد کودک کارکنان و اعضاي هيات علمي، در خصوص کاهش ساعت کار بانواني که طبق مصوبه مجلس داراي فرزند زير 6سال مي باشند نيز گفت: با توجه به اينکه دانشگاه به صورت هيات امنايي مي باشد اين امر در دستور کار هيات امنا قرار گرفته و اميدواريم که با گرفتن مصوبه آن، همکاراني که شامل اين طرح هستند بتوانند از مزاياي آن بهره مند شوند.

وي با بيان اينکه افزايش حقوق احکام اعضاي هيات علمي از ابتداي امسال صادر شده است، گفت: با امضاي اين احکام توسط رياست محترم از ارديبهشت با احتساب ما به التفاوت فروردين حقوق طبق افزايش سال 96 پرداخت مي شود که براي کارکنان نيز در صورت مشخص شدن وضعيت سختي کار، احکام صادر و پرداختي ها انجام مي شود که در اين رابطه منتظر راي نهايي هيات اجرايي هستيم تا به همکاراني که سختي کار به آنها تعلق مي گيرد از تاريخ 1/1/96 پرداخت نماييم.

توسعه امکانات جديد کمک آموزشي و لحاظ تشويق و امتياز براي پيشنهادات و انتقادات
دکتر گندمکار توسعه امکانات جديد کمک آموزشي در راستاي توسعه فعاليت هاي آموزشي و بالا بردن کيفيت و کارآيي امور آموزش را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جديد عنوان کرد و افزود: در سال جديد سياست هاي صرفه جويي را در راستاي کاهش هزينه ها و نيز بهينه سازي امکانات دنبال خواهيم کرد و از کليه پرسنل و اعضاي هيات علمي تقاضا منديم تا نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در راستاي بالابردن بهره وري و کم کردن هزينه ها در دانشگاه ارائه نمايند که در صورت مفيد و کاربردي بودن آن پيشنهاد، متناسب با طرح ارائه شده تشويق مالي و امتياز لازم اختصاص خواهد يافت.

هدايت و مديريت بودجه
وي به اقدامات صورت گرفته در حوزه مديريت برنامه و بودجه اشاره کرد و افزود: در سال 96 مي توانيم ادعا کنيم که تقريبا بودجه متناسب دانشگاه را دريافت مي کنيم و امسال در تمامي حوزه ها  بودجه خوبي پيش بيني شده است که اين امر با کنترل استخدام هاي جديد و کنترل هزينه هاي غير ضرور و ... انضباط مالي خوبي را خواهد کرد که جا دارد از تلاش هاي مديريت محترم برنامه و بودجه و همکاران ايشان تقدير و تشکر کرد.

تنظيم چارت جديد سازماني
دکتر گندمکار همچنين از نهايي شدن چارت جديد سازماني و شرح وظائف کارکنان، خبر داد و تصريح کرد: چارت سازماني منطقي و متناسب با اهداف دانشگاه تنظيم شده که پس از تاييد دفتر بودجه و تشکيلات وزارت علوم در سال 96 اجرا خواهد شد و شرح وظايف نيز در حال ابلاغ است که افراد در چارچوب وظايف امور محوله را انجام دهند.

وي افزود: در سال جديد با نظارت و کنترل مديريت برنامه و بودجه و فعال شدن بخش بودجه اي نرم افزار مالي، هزينه ها مطابق با ضوابط و مقررات حاکم بر بودجه انجام و در چهارچوب برنامه هاي تعريف شده بودجه ها هدايت و کنترل خواهند شد.

تصويب و ابلاغ شرايط احراز پست هاي سازماني
معاون اداري و مالي ادامه داد: شرايط احراز پست هاي سازماني تصويب و ابلاغ شده است و به تدريج با نظارت هيات اجرايي در راستاي تعديل و رفع موانع اقدام لازم صورت خواهد گرفت تا چارت و شرح وظايف و شرايط احراز پست هاي سازماني متناسب با وضعيت دانشگاه اجرايي شود.

مجموع مصوبات سالهاي 93 تا 95 هيات امنا برابر است با کل مصوبات دانشگاه از ابتداي تاسيس
دکتر گندمکار با بيان اين که در دبير خانه هيات امنا شاهد تلاش جدي و استمرار فعاليت ها و به نوعي برنامه ريزي و زمانبندي براي اجراي وظايف اين دبيرخانه هستيم، گفت: مجموع مصوبات سالهاي 93 تا 95 هيات امنا برابر و حتي بيش از کل مصوبات دانشگاه از ابتداي تاسيس بوده است و با توجه به ظرفيت هايي که در هيات امناي دانشگاه وجود دارد اين مصوبات مي تواند راهگشاي بسياري از معضلات و مشکلات داخلي دانشگاه باشد و تاکنون دستور کار مانده اي وجود ندارد اما با اين وجود دانشگاه بيش از مصوباتي که تاکنون به تصويب رسيده به قوانين و مصوبات جديد نياز دارد و از معاونت ها و مديران دانشگاه تقاضامنديم که پيشنهادات آنچه در زمينه مسائل مختلف دانشگاه که بار مالي ايجاد مي کنند را به دبيرخانه هيات امنا ارائه دهند تا بتوانيم آنرا در دستور کار قرار دهيم و موانع موجود آنرا برطرف کنيم.

وي افزود: جلسات اعضاي حقيقي هيات امنا و جلسات کمسيون دائمي به صورت مستمر و ماهيانه در حال برگزاري است و جلسات کارشناسان را تقويت کرديم و در سال جديد در نظر داريم مصوبات هيات امنا و پيگيري هاي دبير خانه هيات امنا را بصورت نرم افزاري تهيه و تنظيم و عرضه نمائيم.

تعيين تکليف و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي
وي در اهميت مصوبات هيات امنا به بحث بلاتکليفي تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي که مدت قانوني آنها گذشته بود اشاره کرد و گفت: با توجه به اين که اعضاي هيات علمي پيماني ظرف 2 الي 5 سال و اعضاي رسمي آزمايشي بين 3 تا5 سال بايد تبديل وضعيت شوند، در دانشگاه تعداد 27 نفر عضو هيات علمي- پيماني، 11 نفر رسمي آزمايشي که مدت مجاز آنان به اتمام رسيده بود و 99 نفر عضو هيات علمي که مجوز هيات امنا را نداشت، وجود داشت که در اين خصوص داراي مشکلاتي بودند که با پيگيري هاي به عمل آمده همه اين موارد حل شد و از اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي درخواست مي شود به دبيرخانه هيات امنا براي آگاهي از نحوه تبديل وضعيت خود مراجعه کنند.

سال 96 سال ارتقاء برنامه محوري
وي از برآورد هزينه حدود يک ميليارد و هشتصد ميليون تومان براي تعمير و تجهيز خبر داد و گفت: در سال 96 در حوزه مديريت برنامه و بودجه در خصوص کارکنان و اعضاي هيات علمي و ارتقاء وضعيت دانشگاه21 برنامه، در حوزه مديريت مالي 8 برنامه، در حوزه مديريت اداري 12 برنامه، در حوزه اداره عمومي و تدارکات بيش از10برنامه براي اجرا تدوين شده است.

معاون اداري و مالي دانشگاه سال 96 را سال برنامه محوري است عنوان کرد که در آن بر خروج از ديون، حذف کاغذ، استمرار نظام فرايندها، هزينه و اعتبار مبتني بر برنامه تاکيد شده است.

دکتر گندمکار در پايان گفت: لازم است از تلاش مجاهدانه و خالصانه مدير محترم برنامه و بودجه، مدير امور مالي و مدير امور اداري و سرپرست طرح هاي عمراني و همکاران ايشان در جهت اجرايي شدن برنامه هاي پيش بيني شده در سال 95 و تامين اعتبار برنامه ها و طرحها و پيگيري تخصيص هاي سال و ارتقاء بودجه دانشگاه و پرداخت بخش قابل توجهي از ديون دانشگاه، صميمانه تقدير و تشکر کرد.
 

عکس های مرتبط :

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 962
Home | Back |
Guest (qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما