شنبه 9 ارديبهشت 1396   06:16:20
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1212186
تعداد بازديد از سايت: 50770334
تعداد بازديد زيرپورتال: 1212186
اين زيرپورتال امروز: 187
در امروز: 4425
اين صفحه امروز: 187
دوشنبه 31 خرداد 1389 شوراي آموزشي دانشگاه
نگاهي به آيين نامه شوراي آموزش

    *براساس ماده 17آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 249 جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 11/4/70
 به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامه ريزي، همكاري با شوراي دانشگاه و هي
ٱت رئيسه، در هر يك از حوزه هاي معاونت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و تحصيلات تكميلي، شوراهايي با تركيب و وظايف خود و به رياست هر كدام از معاونان تشكيل مي شود. اين شوراها، شورا هاي تخصصي دانشگاه محسوب مي شوند و حكم اعضاي آن را رئيس دانشگاه صادر مي كند. شوراي دانشگاه مي تواند به صواب ديد خود مسائلي را براي بررسي و اظهار نظر به يكي از شورا هاي تخصصي محول كند. 

     *براساس ماده 18 اين آيين نامه به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل مي شود.
براساس ماده 19 آئين نامه اعضاي شوراي آموزشي عبارتند از:
الف- معاون آموزشي دانشگاه.
ب- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه.
ج- معاونان آموزشي دانشكده ها و آموزشكده ها.
د- مدير كل امور خدمات آموزشي دانشگاه.
ه- دو تن از چهار تن اعضاي هيئت علمي به پيشنهاد معاون آموزشي و تصويب شوراي دانشگاه.
مطابق ماده 20، وظايف شوراي آموزشي دانشگاه عبارت است از:
الف- همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هي
ٱت رئيسه.
ب- ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دانشگاه از جمله:
- برنامه هاي آموزشي
-نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب مصوبات.
- آئين نامه هاي آموزشي.
- طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت.
- ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد.
ج- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد.
د- بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيئت علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.
ه- بررسي پيشنهاد ت
ٱسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه.
و- بررسي متون جزوه ها و كتاب هاي ارائه شده از طرف اعضاي هيئت علمي از لحاظ تطبيق با سر فصل هاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه.
ز- بررسي و تائيد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تائيد دانشكده براي ارئه به مراجع قانوني.
ج- بررسي و تائيد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيات علمي دانشگاه كه بايد پس از ت
ٱييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود.اعضاي شوراي آموزش دانشگاه قم
آقاي دكتر قاسمي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه
آقاي دكتر محمودي مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه
آقاي دكتر خالقي مدير امور آموزش دانشگاه
آقاي دكتر نيلي معاون آموزشي دانشكده مديريت
آقاي دكتر اعرابي معاون آموزشي دانشكده الهيات و معارف اسلامي
آقاي دكتر مشهدي معاون آموزشي دانشكده حقوق
آقاي دكتر حبيب زاده معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني
آقاي دكتر تقي پور معاون آموزشي دانشكده علوم پايه
آقاي دكتر مويدي معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي
آقاي دكتر اكبرپور معاون آموزشي پرديس خودگردان
خانم دكتر ساطع
مدير آموزشي و پژوهشي پرديس خواهران

 
تعداد بازديد اين صفحه: 12941
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
صفحه اول | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما