چهارشنبه 3 خرداد 1396   22:24:20
پورتال آمار
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 436467
تعداد بازديد از سايت: 51258470
تعداد بازديد زيرپورتال: 436467
اين زيرپورتال امروز: 86
در امروز: 21065
اين صفحه امروز: 86
پنجشنبه 10 تير 1389
دانشكده ادبيات و علوم انسانيآمار و اطلاعات مسئولين و مديرگروه هاي آموزشي دانشكده  
نام و نام خانوادگي
سمت مدرك تحصيلي رشته تحصيلي مرتبه علمي سوابق علمي
محمد  فولادي رئيس دانشكده دكتري  زبان و ادبيات فارسي استاديار كليك كنيد
عباس  حبيب زاده معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده  دكتري  روانشناسي تربيتي استاديار كليك كنيد
علي قاسمي كهريزسنگي مدير گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي استاديار كليك كنيد
اسحاق اكبريان مديرگروه زبان و ادبيات انگليسي دكتري آموزش زبان انگليسي استاديار كليك كنيد
رسول  دهقان ضاد شهرضا  مدير گروه زبان و ادبيات عرب دكتري زبان و ادبيات عرب استاديار كليك كنيد
محمود  مهر آوران مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دكتري زبان و ادبيات فارسي استاديار كليك كنيد
مهين  چناري مدير گروه علوم تربيتي دكتري فلسفه تعليم و تربيت استاديار كليك كنيد
يعقوب   نوروزي مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دكتري كتابداري و اطلاع رساني استاديار كليك كنيد 
آمار تعداد دانشجويان جاري دانشكده


 
آمار فارغ
التحصيلان دانشكده ادبياتآمار اعضاي هيأت علمي دانشكده به تفكيك گروه آموزشي، مرتبه علمي و جنسيت
مرتبه علمي مربي استاديار دانشيار استاد جمع
گروه آموزشي- جنسيت زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
تربيت بدني و علوم ورزشي 1 6 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 10 12
زبان و ادبيات انگليسي 1 2 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1 7 8
زبان و ادبيات عرب 1 1 2 2 8 10 0 0 0 0 0 0 3 9 12
زبان و ادبيات فارسي 1 0 1 3 4 7 0 4 4 0 1 1 4 9 13
علوم تربيتي 0 0 0  4 3 7 0 1 1 0 0 0 4 4 8
علم اطلاعات و دانش شناسي 2 4 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 6 8
جمع 6 13 19 10 26 36 0 5 5 0 1 1 16 45 61
تعداد كاركنان دانشكده     
نوع استخدام جنسيت مدرك تحصيلي
ليسانس فوق ليسانس جمع
رسمي مرد 1 1 2
زن 1 0 1
پيماني مرد 0 0 0
زن 1 0 1
قراردادي مرد 3 1 4
زن 2 1 3
جمع 8 3 11

تعداد بازديد اين صفحه: 10096
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما