شنبه 6 خرداد 1396   08:49:54

دانشگاه قم

سه شنبه 6 اسفند 1387

چارت سازماني دانشگاه قم

حوزه هاي سازماني دانشگاه قم

حوزه رياست
دفتر فني و نظارت بر طرحهاي عمراني
گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
اداره حراست
 
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
 
حوزه معاونت پژوهشي و فناوري
تحصيلات تكميلي
آموزشهاي مجازي
 
حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
 
حوزه معاونت اداري و مالي
مديريت امور دانشجويي
مديريت امور فرهنگي
اداره تربيت بدني
 
مركز بهداشت، درمان و مشاوره
 
 
دانشكده ها و مراكز آموزشي وابسته
 
مراكز پژوهشي وابسته
پژوهشكده الهيات اجتماعي
 

 

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 55567
Home | Back |
Guest (qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما