چارت سازماني دانشگاه قم

حوزه هاي سازماني دانشگاه قم

حوزه رياست
دفتر فني و نظارت بر طرحهاي عمراني
گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
اداره حراست
 
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
 
حوزه معاونت پژوهشي و فناوري
تحصيلات تكميلي
آموزشهاي مجازي
 
حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
 
حوزه معاونت اداري و مالي
مديريت امور دانشجويي
مديريت امور فرهنگي
اداره تربيت بدني
 
مركز بهداشت، درمان و مشاوره
 
 
دانشكده ها و مراكز آموزشي وابسته
 
مراكز پژوهشي وابسته
پژوهشكده الهيات اجتماعي
 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 54423
خانه | بازگشت |
Guest (qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما