چهارشنبه 3 خرداد 1396   22:16:51
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 729439
تعداد بازديد از سايت: 51258329
تعداد بازديد زيرپورتال: 729439
اين زيرپورتال امروز: 111
در امروز: 20924
اين صفحه امروز: 111
پنجشنبه 26 فروردين 1389
7 برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري


ساختار اداري و تحول اداري
ساختار اداري به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير ساختارها و نيز تأثيرگذاري آن از اهميت ويژه اي برخوردار بوده به طوري كه تحول در آن اساس تحولات ديگر مي گردد. لذا تشكيل ارگاني كه مسؤوليت اين تحولات را به عهده گرفته و آن را به سرمنزل مقصود برساند، بسيار ضروري مي نمود.
شوراي عالي اداري بر اساس مصوبه شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 ساختار، اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور را تعيين و ابلاغ نمود. انجام برنامه هاي فرهنگ سازي و ايجاد زمينه هاي ذهني براي تحقق تحول اداري نظير برگزاري سمينارهاي تخصصي آموزش، ميزگردهاي تخصصي و توليد برنامه هاي سمعي و بصري و غيره. هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1381 پس از استماع گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد برنامه تحول اداري با 7 برنامه اصلي ايجاد تحول در نظارم اداري موافقت نمود.

7 برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري
به منظور نيل به اين هدف، يكي از وظايف شوراي عالي اداري اصلاح تشكيلات كلان دولت و حذف يا ادغام برخي وزارتخانه هاست به عقيده طراحان لايحه تشكيلات كلان دولت، هدف اصلي اين لايحه كوچك كردن اندازه دولت جهت كارآمدتر كردن و كاهش تصدي دولتي و واگذاري بخشي از اين تصديها به بخش غيردولتي است. ساختار فعلي دولت، از نظر تشكيلاتي با چند اشكال عمده مواجه است كه حجم نامتناسب و تداخل وظايف از جمله مهمترين آنهاست، بر اساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر بزرگي دولت 2/5 برابر حداكثر معمول است.

1-    برنامه منطقي نمودن اندازه دولت
به منظور نيل به اين هدف، يكي از وظايف شوراي عالي اداري اصلاح تشكيلات كلان دولت و حذف يا ادغام برخي وزارتخانه هاست به عقيده طراحان لايحه تشكيلات كلان دولت، هدف اصلي اين لايحه كوچك كردن اندازه دولت جهت كارآمدتر كردن و كاهش تصدي دولتي و واگذاري بخشي از اين تصديها به بخش غيردولتي است. ساختار فعلي دولت، از نظر تشكيلاتي با چند اشكال عمده مواجه است كه حجم نامتناسب و تداخل وظايف از جمله مهمترين آنهاست، بر اساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر بزرگي دولت 2/5 برابر حداكثر معمول است.
2-    برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت
اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت و تجميع سازمانهاي استاني از جمله وظايفي است كه از سوي سازمان مديريت به كليه دستگاههاي اجرايي محول شده است به اين ترتيب سازمانهاي استاني تحت پوشش وزارتخانه ها و دستگاههاي در يك سازمان واحد، در هر استان ادغام خواهد شد. بر اين اساس دولت دستگاهها را موظف كرده براي كاهش و بازنگري ساختار تشكيلاتي خود اقدام كنند و اگر در مهلت مقرر انجام ندهند، سازمان موظف است رأساً اين كار را انجام دهد.
3-    برنامه تحول در نظامهاي مديريتي
جامعه اي رشد نمي كند، مگر در سايه حسن مديريت، البته مديريتي آزادانديش، مديريت آزادانديش امكان پياده سازي مديريت دانايي را فراهم مي سازد . از نظر اين نوع مديريت يك تغيير كوچك در ورودي يك نظام مي تواند به تغيير بسيار شگرفي در خروجي نظام منجر شود..

4-    تحول در نظامهاي استخدامي
در اصلاح نظام استخدامي سعي بر اين است كه مديريت نوين جايگزين مديريت سنتي شود. كاهش استخدامهاي رسمي، برگزاري آزمونهاي ادواري، كاهش جذب نيروهاي ديپلم و افزايش 12 درصدي جذي نيروهاي ليسانس و بالاتر، بحث دولت الكترونيك از مقوله هايي است كه در اين طرح عنوان مي شود.

5-   برنامه هاي آموزش و بهسازي نيروهاي انساني
آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت به دلايل زيادي مورد نياز سازمانها بوده و ضرورت آن روز به روز بيشتر احساس مي شود.ضرورتهايي چون:
1 – رفع نقايص عملكردهاي جاري و قبلي و پيش بيني هاي آينده نگر در اين زمينه
2 – لزوم بهبود كيفيت فعاليتها
3 – افزايش وظايف سازمانها و لزوم انتقال آموزشها با اين وظايف جديد
4 – ورود فناوريهاي جديد سخت افزاري و نرم افزاري در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي

6-   برنامه اصلاح فرايندها و روشهاي انجام كار و توسعه فناوري اداري
با استفاده از فناوريهاي جديد مي توان روشهاي كارآمدتر و به صرفه تر و در عين حال دقيق تري را تدوين كرد. اين روشها خود به خود به انجام وظايف سازماني در مجراي صحيح و بدون اتلاف انرژي و منابع سازماني و در نتيجه حصول سريعتر به نتيجه منجر مي گردد كه در نهايت ارباب رجوع نيز در زمان كوتاهتر و با كيفيت بهتري به هدف خود دست مي يابد.

7-   برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري
حصول نتيجه هفتم ماحصل برنامه ديگر است، ويژگيهاي نظام خدماتي مطلوب را مي توان اطلاع رساني سريع و دقيق و در دسترس و تسريع عمليات مورد نظر مراجعان، سهولت در انجام كارها و گردش امور، پايبندي به ضوابط و قوانين عدم تبعيض، زيبايي و نظم عمل مراجعه را مي توان نام برد كه موجب رضايتمندي خدمت گيرندگان مي شود.
تعداد بازديد اين صفحه: 9208
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما