شنبه 6 خرداد 1396   08:51:00
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 729643
تعداد بازديد از سايت: 51301271
تعداد بازديد زيرپورتال: 729643
اين زيرپورتال امروز: 32
در امروز: 5510
اين صفحه امروز: 32
پنجشنبه 26 شهريور 1388 تاريخچه ، اهداف ،‌ وظايف و مأموريتها
تاريخچه
 
مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات در سال 1385 با هدف ساماندهي به وضعيت بودجه ريزي،‌ جمع آوري آمار و اطلاعات اساسي دانشگاه و ايجاد تحول در سيستم اداري و بهبود شرايط سازماني، تأسيس شد.
اين مديريت عهده‏دار مسئوليت مطالعه، طراحي، اجرا، مشاوره و استقرار سيستم هاي مربوط به برنامه و بودجه، آمار و اطلاعات و تشكيلات و تحول اداري در دانشگاه قم است.
 
اهداف
·          تبيين چشم‌انداز دانشگاه و حركت متوازن و پيشرونده براي تحقق آن از طريق تدوين برنامه راهبردي
·         افزايش بهره‌وري سازماني از طريق اصلاح و بهبود فرايندها و فعاليت‌هاي كاري
·         افزايش كارايي و اثربخشي نظام مديريت دانشگاه به عنوان عامل حياتي و مهم در تحقق برنامه‌هاي توسعه و دستيابي به اهداف
·         استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و امكانات موجود و بالقوه با تأكيد بر صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌ها
·         تسهيل و تسريع در فرايند دستيابي ‌روزآمد و دقيق  به آمار و اطلاعات
·         شناسايي زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي لازم براي توسعه هدفمند دانشگاه
·         تعيين سياست‌ها و راهبردهاي آموزشي، پژوهشي و فناوري دانشگاه به منظور پاسخگويي به تقاضاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان، منطقه و كشور
·         توسعه مشاركت مديران و كاركنان از طريق پرورش و تقويت استعدادها و توانايي آنان و بهبود روحيه مشاركت، همكاري و كار گروهي
·         توسعه منابع انساني از طريق آموزش مستمر مديران و كاركنان
وظايف و مأموريتها
·         ابلاغ بخشنامه بودجه دانشگاه به واحدهاي تابعه براساس ضوابط كلي تهيه بودجه كشور، خط مشي رئيس دانشگاه و مصوبات هيات امنا و وزارت متبوع
·         جمع بندي اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرمهاي مصوب و اهداف و خط مشي هاي دانشگاه  
·          تهيه پيش نويس موافقت نامه هاي جاري، عمراني، اختصاصي و ساير منابع تامين اعتبار
·         ارائه بودجه پيشنهادي به مراجع ذيربط و دفاع از آن با شركت در كميسيونها و جلسات مربوطه
·         بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي موجود دانشگاه و اصلاح يا تغيير آنها به منظور حذف تشريفات و مراحل زايد و بهينه سازي اقدامات موجود
·         همكاري با معاونت اداري و مالي در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.
·         تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي درمديريت دانشگاه.
·         برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول‌اداري و بهره‌وري.
·         تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
·         برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه
·         تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء.
·         مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.
·         مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.
·         پشتيباني، هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه
·         انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ، ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني،سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه
·         اجراي برنامه هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول اداري و بهره وري
·         جمع آوري آمارها و داده هاي مورد نياز  دانشگاه همچنين حسابهاي ملي بخش ذيربط
·         استقرار نظام آماري ثبتي در داخل دانشگاه
·         تهيه، اجرا و استخراج طرحهاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز و پردازش و تحليل آن در جهت استفاده از نتايج در برنامه هاي دانشگاه و همچنين در راستاي طرحها و برنامه هاي وزارت متبوع ومركز آمار براساس ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها و راهكارهاي ابلاغي آن مراكز
·         ايجاد پايگاه اطلاعات آماري دانشگاه و انجام هماهنگي هاي لازم با مراكزآمار وتصميم گيري نظير موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، مركز آمار ايران براي اتصال آن به پايگاه اطلاعات آماري بخشي و شبكه اطلاع رساني كشور
·         اطلاع رساني و ارائه آمارهاي توليد شده
 
تعداد بازديد اين صفحه: 9400
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما