پژوهشكده محيط زيست
چهارشنبه 3 خرداد 1396   22:16:41
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پژوهشکده محیط زیست
چهارشنبه 1 آذر 1391

گروه پژوهشي بيوانفورماتيك و محيط زيست

بيوتكنولوژي مدرن در اواخر دهة 1970 و اوايل دهه 1980 آغاز شد. اين صنعت، در آن زمان متكي به تكنولوژي قديمي بيولوژي مولكولي بود. حال آنكه بيوتكنولوژي مدرن، كلون كردن و جداسازي ژن‌ها را ممكن ساخت. بدين ترتيب امكان توليد انبوه پروتئين‌هاي مرتبط با آن ژن‌ها فراهم شد. ساخت ديتا بيس‌هاي عظيم منجر به ظهور دانش بيوانفورماتيك گرديد. بيوانفورماتيك علم نويني است كه در آن با استفاده از كامپيوتر، نرم افزارهاي كامپيوتري و بانك‌هاي اطلاعاتي سعي مي‌گردد تا به مسائل بيولوژيكي به خصوص در زمينه‌هاي سلولي و مولكولي پاسخ داده شود در اين علم با بكارگيري كامپيوتر سعي مي‌گردد تا تحقيقات وسيع‌تري در خصوص پروتئين‌ها و ژن‌ها به عمل آيد.
همچنين كشف بيوانفورماتيك به عنوان يك شاخه علمي و سهيم در تحقيقات، به واسطة پيشرفت­هايي بود كه به طور موازي در علوم سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوتر به وقوع پيوست. اينترنت نيز در توسعه بيوانفورماتيك نقش به سزايي داشته است. اينترنت نه تنها ابزاري براي انتقال اطلاعات زيستي و پخش نرم افزارهاي بيوانفورماتيكي محسوب مي‌شود، بلكه محققان را قادر مي‌سازد كه تحليل‌هاي پيچيده‌اي را با دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي سرتاسر جهان انجام بدهند. وظيفه اصلى بيوانفورماتيك طراحى سيستم‌هاي كامپيوترى و مدل‌هاي رياضى براى نگهدارى، مديريت و تحليل داده‌هاي بيولوژيكى است.
 
8.      Ebrahimie, E., M. Ebrahimi, et al. (2011). "Protein attributes contribute to halo-stability, bioinformatics approach." Saline Systems 7(1): 1.
12. Hosseinzadeh, F., M. Ebrahimi, et al. (2012). "Classification of Lung Cancer Tumors Based on Structural and Physicochemical Properties of Proteins by Bioinformatics Models." PLoS One 7(7): e40017.
 

تعداد بازديد اين صفحه: 5665
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پژوهشكده سبز - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما