چهارشنبه 5 تير 1398   08:18:47
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
سه‌شنبه 12 دي 1396 معرفي دانشكده
معرفي دانشكده ادبيات و علوم انساني
      دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم در سال 1380به رياست آقاي دكترمصطفي شيروي خوزاني تاسيس شد و با حكم رياست محترم دانشگاه فعاليت خود را آغاز نمود. اين دانشكده در ابتدا با 8 گروه آموزشي شامل : زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات انگليسي، حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، حسابداري و كتابداري تشكيل شد كه درسال 1383 گروههاي آموزشي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي با تشكيل دانشكده حقوق به طور مستقل كار خود را ادامه دادند، سپس با اضافه شدن دو گروه آموزشي مديريت صنعتي و علوم تربيتي (گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي) با هشت گروه آموزشي روند كار ادامه يافت و در مهر ماه سال 1390 با تشكيل دانشكده مديريت، رشته‌هاي مديريت صنعتي و حسابداري از دانشكده جدا شده و تعداد گروه‌ها به 6 گروه آموزشي تغيير پيدا كرد.
   در حال حاضرآقاي دكتر محمد فولادي رياست و آقاي دكتر عباس حبيب زاده معاونت آموزشي و پزوهشي اين دانشكده را بر عهده دارند.
    درحال حاضر دانشكده متشكل از شش رشته: زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي ، زبان و ادبيات انگليسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، علوم تربيتي، علم اطلاعات و دانش شناسي در مقطع كارشناسي و هفت رشته گرايش زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي ، آموزش زبان انگليسي، فيزيولوژي و فعاليت ورزشي محض، روانشناسي تربيتي، فلسفه تعليم و تربيت در اسلام و علم اطلاعات و دانش شناسي در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد. تعداد اعضاي هئيت علمي دانشكده 64 نفر مي باشد كه از اين تعداد 5 نفر دانشيار، 43نفر استاديار، 9نفرمربي و 7 نفر هيات علمي درحال تحصيل مي باشد.
قابل توجه اينكه: اين دانشكده در مقطع دكتراي رشته زبان و ادبيات فارسي از سال تحصيلي 92 - 91 پذيرش دانشجو داشته كه هم اكنون مشغول تحصيل ميباشند.

رشته هاي فعال دانشكده ادبيات و علوم انساني  
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتراي تخصصي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات انگليسي
آموزش زبان انگليسي
تربيت بدني و علوم ورزشي
فيزيولوژي ورزشي محض
علوم تربيتي
روانشناسي تربيتي
علم اطلاعات و دانش شناسي
فلسفه تعليم و تربيت در اسلام
علم اطلاعات و دانش شناسي
تلفن مسئول دفتر رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني : 32103667-025
آدرس : قم - بلوار الغدير- دانشگاه قم - ساختمان دانشكده ادبيات و علوم انساني
دورنگار: 32854970
تعداد بازديد اين صفحه: 2281
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجری سایت : شرکت سیگما