سه شنبه 8 فروردين 1396   14:30:08
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پیوندهای مرتبط
يكشنبه 25 مرداد 1388

 

مديران گروه‌هاي آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني

  مدير گروه زبان و ادبيات فارسي
دكتر:   
 
دكتر احمد رضايي
فاكس: 2854970-251-98+ ، تلفن: 2103000-251-98+ داخلي:3670
@yahoo.com
  مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي
آقاي : محمد افضلي   
فاكس: 2854970-251-98+ ، تلفن: 2103000-251-98+ داخلي:3680
@
  مدير گروه زبان و ادبيات عربي
دكتر:     مصطفي شيروي

فاكس: 2854970-251-98+ ، تلفن: 2103000-251-98+ داخلي:3675
@
  مدير گروه كتابداري
آقاي جعفر عباداله عموقين
فاكس: 2854970-251-98+ ، تلفن: 2103000-251-98+ داخلي:2387
@QOM.AC.IR
  مدير گروه علوم تربيتي
دكتر : عباس حبيب زاده
فاكس: 2854970-251-98+ ، تلفن: 2103000-251-98+ داخلي:
3685
@QOM.AC.IR
مدير گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
 دكتر:  حسين عليمحمدي
فاكس: 2854970-251-98+ ، تلفن: 2103000-251-98+ داخلي:3690
@QOM.AC.IR
 

 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 9397
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجری سایت : شرکت سیگما