دوشنبه 6 خرداد 1398   00:33:22
اداره رفاه دانشجوییاداره رفاه دانشجویی
شنبه 23 آذر 1392
بيمه حوادث
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساندطبق ضوابط صندوق رفاه وزارت علوم ،كليه  دانشجويان درابتداي هرسال تحصيلي به مدت يكسال تحت پوشش بيمه حوادث قرارمي گيرند.

تعريف حادثه: 
حادثه عبارتست ازهر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جراحت و يا نقص عضو و يا ازكارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.
 
دانشجويان ابتدا در اسرع وقت تا قبل از 30 روز پس از وقوع حادثه آن را به اداره رفاه دانشجويان اعلام نمايند و پس از پايان درمان و اتمام هزينه هاي آن، صورت هزينه ها و كليه اسناد و مدارك مثبته خويش را به همراه نامه تاييديه پزشك معتمد
دانشگاه جهت تكميل و مراحل بعدي به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند.

شماره تماس خواهران32103745-025      و شماره تماس برادران32103484-025

ميزان تعهدات بيمه گر
غرامت فوت ناشي ازحوادث
غرامت نقص عضو وازكارافتادگي كل ودائم دراثرحوادث
غرامت نقص عضو وازكارافتادگي جزئي ودائم دراثرحوادث
جبران هزينه هاي ناشي ازحوادث
150،000،000 ريال
150،000،000 ريال
150،000،000 ريال
50،000،000 ريال
 

تعداد بازديد اين صفحه: 3832
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

اداره رفاه - معاونت دانشجويي
مجری سایت : شرکت سیگما