يكشنبه 26 خرداد 1398   22:17:26
کتابخانه کوثرکتابخانه کوثر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 632092
تعداد بازديد از سايت: 75457375
تعداد بازديد زيرپورتال: 632092
اين زيرپورتال امروز: 93
در امروز: 35538
اين صفحه امروز: 93
شنبه 20 اسفند 1390 معرفي بخش سازماندهي کتابخانه کوثر
 بخش فهرست نويسي و رده بندي
کتابداران اين بخش: مريم خوش نژاد - زهرا تميم

در اين بخش، منابع اطلاعاتي کتابخانه مورد بررسي تحليلي و موضوعي قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي کتابداري،
 
با استفاده از طبقه بندي کنگره و سرعنوان هاي موضوعي فهرست نويسي و رده بندي مي شوند.
با توجه به ضرورت استفاده از تکنولوژي در سازماندهي و بازيابي منابع، اين بخش به مکانيزه کردن خدمات فهرست نويسي اقدام نموده است. فهرست نويسي کتاب ها با استفاده از کتابشناسي ملي، اينترنت و فهرست کتابخانه هاي معتبر جهان توسط کتابداران صورت مي گيرد.
 
·     گردش کار در بخش خدمات فني
1ـ دريافت کتاب هاي تازه رسيده به کتابخانه اعم از خريداري شده، اهدايي و ...؛
2ـ ممهور کردن کتاب ها (مهر کتابخانه، مهر ثبت)؛
3- ثبت کتابها به صورت دستي در دفتر ثبت کتابخانه؛
4ـ جست و جوي کتابهاي جديد از پايگاه کتابخانه جهت کسب اطمينان از تکراري نبودن آنها:
ـ در صورت تکراري بودن کتاب، شماره ثبت به رف برگه و نيز به رايانه وارد مي شود.
ـ در صورت تکراري نبودن کتاب، فهرست نويسي و رده بندي انجام مي شود.
5ـ ورود اطلاعات کتاب ها در نرم افزار کتابخانه (سيمرغ)؛
6ـ کنترل و بررسي رکوردهاي جديد، رفع اشکالات فهرست نويسي، رفع ابهام (با استفاده از سرعنوان هاي موضوعي و مستند مشاهير) و بررسي درستي رکوردها جهت افزودن به پايگاه اصلي؛
7ـ چاپ رف برگه (در حال حاضر از سال 1393 اين کار انجام نمي شود)؛
8- زدن برچسب به کتاب ها؛
9ـ فايل کارت هاي رف برگه در برگه دان و آماده سازي کتاب ها جهت ارسال به مخزن؛
10ـ انتقال کتاب ها به مخزن يا مرجع يا ....؛
11- تحويل کتاب هايي که از نظر فهرست نويسي و ...مشکل دارند، از بخش مرجع و امانت و تصحيح کتاب ها و ارجاع مجدد آنها به بخش هاي مربوطه؛
12 – آماده سازي کتاب هاي بازگشتي از صحافي جهت انتقال به مخزن از قبيل زدن برچسب ليبل، کنترل مهر کتابخانه و ثبت، درستي عنوان و تعداد صفحات کتاب بعد از صحافي؛
13- انجام امور مربوط به کتاب هاي وجين و يا مفقودي؛
14- همکاري با بخش مخزن کتابخانه جهت فايل کتاب ها به طور روزانه؛
15- تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل.
تعداد بازديد اين صفحه: 11044
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

كتابخانه كوثر - واحد خواهران دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما