دوشنبه 8 اسفند 1390 كارشناسان شوراي مجلات دانشگاه قم

نام و نام خانوادگي: مهدي معظمي گودرزي
محل كار: دانشگاه قم
سمت:   كارشناس مجله پژوهشهاي اخلاقي و كارشناس شوراي مجلات
سوابق تحصيلي: داراي ليسانس زبان و ادبيات انگليسي
سوابق اجرايي: مسئول سابق لابراتوار زبان
نشاني: جاده قديم اصفهان، دانشگاه قم
تلفن محل كار: 02512103361
تلفكس:
 
پست الكترونيكي
: Mahdiegoodarzi@gmail.com
تعداد بازديد اين صفحه: 5788
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما