پنجشنبه 29 فروردين 1398   15:01:04
دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی
  معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
  معرفي دانشکده الهيات

  تشکيلات اداري دانشکده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه قم و چهار گروه علوم قرآن وحديث، فلسفه وکلام اسلامي، فقه ومباني حقوق ومعارف درسال 1380 بطور رسمي آغاز بکار نمود وهم اينک آقاي دکترمحمد علي راغبي رياست  وآقاي دکتر محمد هادي مفتح معاونت آموزشي و پزوهشي اين دانشکده را بر عهده دارند.
   درحال حاضر دانشکده متشکل ازچهار رشته: علوم قرآن وحديث، فلسفه وکلام اسلامي، فقه ومباني وحقوق ودبيري الهيات در مقطع کارشناسي وعلاوه بر رشته هاي مذکور داراي رشته هاي شيعه شناسي واخلاق ومعارف در مقطع کارشناسي ارشد مي باشد. تعداد اعضاي هئيت علمي دانشکده 35 نفر مي باشد .
  قابل توجه اينکه: اين دانشکده در مقطع دکتراي رشته فقه ومباني حقوق از سال تحصيلي 89 - 88  ودرمقطع دکتري رشته هاي علوم قرآن، تفسير تطبيقي، فلسفه وکلام اسلامي واخلاق از سال تحصيلي 90 -89 ودر رشته فلسفه گرايش کلام وکلام اسلامي از سال تحصيلي 91 - 90 پذيرش دانشجو داشته که هم اکنون مشغول تحصيل ميباشند.
  شرايط پذيرش دانشجو دراين دانشکده مطابق با نظام پذيرش دانشجو دروزارت علوم تحقيقات وفنّاوري يعني ازطريق آزمون سراسري ميباشد.
  تلفن :32103940-025 
  داخلي: 
  مسئول دفتر رئيس دانشکده الهيات 3940
  دورنگار: 32854974
  آدرس: قم - بلوار الغدير- دانشگاه قم - ساختمان دانشکده الهيات و معارف اسلامي
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  مجری سایت : شرکت سیگما