شنبه 9 ارديبهشت 1396   06:13:58
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه تربیت بدنی
معرفی گروه

معرفي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

اين گروه يكي از گروههاي آموزشي زير مجموعه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم مي باشد كه از سال 1376 شروع به فعاليت نموده است. هم اكنون گروه داراي 12 عضو هيأت علمي است.  (پنج نفر استاديار، 3نفر مربي و 4 نفر هيات علمي در حال تحصيل.)

گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از سال 1376 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي شروع به فعاليّت نموده است. دوره هاي پذيرش شده شامل يك دوره دبيري در سالهاي 76و10 دوره تربيت بدني محض،يك دوره تربيت بدني محض در سال 1377 و پس از آن بعد از يك وقفه 5 ساله از سال 1382 مجدداً پذيرش دانشجوي كارشناسي آغاز شده است كه تاكنون با پذيرش 10 دوره ادامه دارد.

در سال 1392 نيز مجوز پذيرش دانشجو در مقطع ارشد رشته فيزيولوژي ورزش گرايش محض اخذ شد.

اعضاي گروه تربيت بدني

دكتر محسن اكبرپور ( استاديار)   گرايش فيزولوژي ورزشي  akbarpour.mohsen@gmail.com

دكتر طاهره ندايي(استاديار)       گرايش مديريت ورزشي       tahereh_nedaee_74@yahoo.com

دكتر علي قاسمي(استاديار)      گرايش فيزولوژي ورزشي    alighasemi.zh@gmail.com

دكتر  حسين علي محمدي(استاديار)  گرايش مديريت ورزشي 

دكتر جواد ادبي(استاديار)    گرايش مديريت ورزشي

آقاي محمد دهشتي(دانشجوي دكتري مديريت ورزشي)

آقاي خليل علوي(دانشجوي دكتري رفتار حركتي)

آقاي احمد عليمرداني(مربي)                                                            ahmadalimardani@gmail.com

آقاي امير حسين سلماني دلشاد (دانشجوي دكتري فيزيولوژي ورزشي)

آقاي روح اله دايي(مربي)

خانم صفورا صباغيان راد(دانشجوي دكتري بيومكانيك ورزشي)

حميد صادقيان(مربي)                                                         hamid_sadeghian78@yahoo.com

ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تربیت بدنی
مجری سایت : شرکت سیگما