سه شنبه 2 خرداد 1396   19:26:55
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
معرفی گروه

معرفي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

اين گروه يكي از گروه‌هاي آموزشي زير مجموعه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم مي‌باشد كه از سال 1379 با 17 دانشجوي زن روزانه شروع به فعاليت نموده است تعداد و نحوه پذيرش دانشجو از سال تاسيس گروه به شكل زير بوده است.

اين گروه در حال حاضر 148 نفر دانشجوي زن و 38 نفر دانشجوي  مرد دارد و در مجموع تعداد  218  نفر در مقطع كارشناسي و تعداد  20  نفر در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل داشته است. همچنين تاكنون 3 نفر از دانشجويان گروه كتابداري و اطلاع رساني به عنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب شده اند و چندين نفر نيز در سطح دانشگاه و استان به عنوان دانشجوي نمونه شناخته شده اند. در حال حاضر گروه كتابداري  و  اطلاع رساني  8 نفر هيات علمي تمام وقت و يك نفر همكار علمي دارد كه از اين تعداد  3 نفر استاديار و 8 نفر مربي هستند. با توجه به مصوبه جديد وزارت علوم اسم رشته كتابداري نيز به علم اطلاعات و دانش شناسي تغيير يافته است.

                                                                               اعضاي گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

نام و نام خانوادگي

سمت

مرتبه علمي

ايميل

آقاي جعفر عباداله عموقين

عضو هيات علمي

مربي و دانشجوي دكترا

Ebadollah2005@gmail.com

آقاي عبدالحسين طالعي

عضو هيات علمي

مربي

a-taleie@gmail.com

آقاي رضا كريمي

عضو هيات علمي

مربي و دانشجوي دكترا

karimirez@gmail.com

آقاي حميد رهبر

عضو هيات علمي

مربي

Hamid_rahbar86@yahoo.com

آقاي دكتر يعقوب نوروزي

عضو هيات علمي

استاديار

y.norouzi@gmail.com

آقاي دكتر  مهدي محمدي

عضو هيات علمي

استاديار

 mahdi.mohammadi203@gmail.com

خانم دكتر جيران خوانساري

عضو هيات علمي

استاديار

jkhansari@gmail.com

خانم طاهره غلامي

عضو هيات علمي

مربي

e.gholami@gmail.com

خانم نرگس خالقي

عضو هيات علمي

مربي

bahar.khaleghi@gmail.com

ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي - دانشكده ادبيات و علوم انساني - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما