سه شنبه 2 خرداد 1396   19:15:28
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پیوندهای مرتبط
  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
  معرفی گروه

  معرفي گروه زبان و ادبيات انگليسي

  گروه زبان انگليسي كار خود را با تاسيس رشته ي دبيري زبان انگليسي از سال 1374 آغاز كرد. در آن سال 48 دانشجو شامل 26 دانشجوي زن و 22 دانشجوي مرد در رشته ي دبيري مشغول به تحصيل شدند. رشته ي دبيري زبان انگليسي به مدت چهار سال تا سال 1378 ارائه مي شد. ظرف چهار سال جمعا 150 نفر ،68 دانشجوي زن و 82 دانشجوي مرد، از اين رشته فارغ التحصيل شدند. رشته ي زبان و ادبيات انگليسي كار خود را از سال 1378 آغاز كرد.

  گروه داراي 8 نفر عضو هيات علمي است كه از اين تعداد 5 نفر استاديار، و دو نفر مامور به تحصيل مي باشند. گروه همچنين داراي يك دانشجوي دكتري (بورسيه) است.

   

  هدف از تاسيس رشته ي زبان و ادبيات انگليسي آشنا نمودن دانشجويان با متون وادبيات انگليسي، صنايع و فنون ادبي، ارتقاي مهارت هاي گفتاري، نوشتاري، شنيداري و درك مطلب، آشنايي مختصر با اصول و روش تدريس مهارت ها و اصول و روش تحقيق، بوده و مي باشد. اين گروه، در پرورش نيروي انساني براي مقاصد علمي، فرهنگي، و.... نقش عمده­اي را ايفا مي­كند.


  اعضاي گروه زبان و ادبيات انگليسي

  1. دكتر اسحاق اكبريان، استاديار (شماره داخلي 3680، شماره اتاق 323) akbarian53@yahoo.com
  2. دكتر محمد رضا پيروز مفرد، استاديار (شماره داخلي 3635، شماره اتاق؟؟؟) mrpirouz@yahoo.com
  3. دكتر محمد رضا فخر روحاني، استاديار (شماره داخلي 3635، شماره اتاق؟؟؟) abumahdi1061@gmail.com
  4. دكتر رضا باقري نويسي، استاديار  re.baghery@gmail.com
  5. دكتر محمود سليمي، استاديار msalimi5026@yahoo.com
  6. آقاي امير حسين صادقي، مربي (دانشجوي دكتري، مأمور به تحصيل) (شماره داخلي 3638، شماره اتاق؟؟؟) asadeghi51@yahoo.com
  7. آقاي محمد افضلي شهري، مربي (دانشوري) (شماره داخلي 3635، شماره اتاق؟؟؟) mafzali_4@yahoo.com
  8. آقاي رسول محمدحسين­پور رازليقي (دانشجوي دكتري، بورسيه) picheboun@yahoo.co.uk
  9. خانم فرح يگانه تبريزي (دانشجوي دكتري، مأمور به تحصيل) farahyeganeh@yahoo.com
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (qomuniguest)

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات انگلیسی
  مجری سایت : شرکت سیگما