معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
جمعه 28 آذر 1393   19:59:06
 
صفحه اصلي ارتباط باما
معرفی معاونت آموزشی

حجت الاسلام و المسلمين دكتر احمد ديلمي

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه قم
 
       گزيده وظايف
  •  نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دردانشگاه
  •  تهيه دستورالعملهاي مختلف با همكاري شوراي آموزشي درخصوص حسن اجراي مقررات
  •  نظارت بر عملكرد آموزشي دانشكدهها
  • بررسي و پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو به دانشگاه
  •  برنامه ريزي امور آموزشي
  •  اظهار نظر در مورد جذب اعضايهيئت علمي جديد
  •  رياست شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي
  • اظهار نظر و پيشنهاد در زمينه تغيير يا توسعه برنامه ريزي درسي و نيز رشته هاي جديدالتاسيس
تلفن : 32103442 - 025
فاكس: 32855684 - 025
نشاني : قم – بلوارالغدير، دانشگاه قم، ساختمان شهيد بهشتي (مركزي) طبقه دوم، ضلع غربي ، معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي

     
Powered By Sigma ITID
صفحه اول | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشگاه قم
Powered By Sigma ITID.