دوشنبه 6 خرداد 1398   00:01:38
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
    گروه زبان و ادبیات انگلیسیگروه زبان و ادبیات انگلیسی
    معرفی گروهمعرفی گروه

    معرفي گروه زبان و ادبيات انگليسي

    گروه زبان انگليسي کار خود را با تاسيس رشته ي دبيري زبان انگليسي از سال 1374 آغاز کرد. در آن سال 48 دانشجو شامل 26 دانشجوي زن و 22 دانشجوي مرد در رشته ي دبيري مشغول به تحصيل شدند. رشته ي دبيري زبان انگليسي به مدت چهار سال تا سال 1378 ارائه مي شد. ظرف چهار سال جمعا 150 نفر ،68 دانشجوي زن و 82 دانشجوي مرد، از اين رشته فارغ التحصيل شدند. رشته ي زبان و ادبيات انگليسي کار خود را از سال 1378 آغاز کرد.

    گروه داراي 8 نفر عضو هيات علمي است که از اين تعداد 5 نفر استاديار، و دو نفر مامور به تحصيل مي باشند. گروه همچنين داراي يک دانشجوي دکتري (بورسيه) است.

     

    هدف از تاسيس رشته ي زبان و ادبيات انگليسي آشنا نمودن دانشجويان با متون وادبيات انگليسي، صنايع و فنون ادبي، ارتقاي مهارت هاي گفتاري، نوشتاري، شنيداري و درک مطلب، آشنايي مختصر با اصول و روش تدريس مهارت ها و اصول و روش تحقيق، بوده و مي باشد. اين گروه، در پرورش نيروي انساني براي مقاصد علمي، فرهنگي، و.... نقش عمده­اي را ايفا مي­کند.


    اعضاي گروه زبان و ادبيات انگليسي

    1. دکتر اسحاق اکبريان، استاديار (شماره داخلي 3680، شماره اتاق 323) akbarian53@yahoo.com
    2. دکتر محمد رضا پيروز مفرد، استاديار (شماره داخلي 3635، شماره اتاق؟؟؟) mrpirouz@yahoo.com
    3. دکتر محمد رضا فخر روحاني، استاديار (شماره داخلي 3635، شماره اتاق؟؟؟) abumahdi1061@gmail.com
    4. دکتر رضا باقري نويسي، استاديار  re.baghery@gmail.com
    5. دکتر محمود سليمي، استاديار msalimi5026@yahoo.com
    6. آقاي امير حسين صادقي، مربي (دانشجوي دکتري، مأمور به تحصيل) (شماره داخلي 3638، شماره اتاق؟؟؟) asadeghi51@yahoo.com
    7. آقاي محمد افضلي شهري، مربي (دانشوري) (شماره داخلي 3635، شماره اتاق؟؟؟) mafzali_4@yahoo.com
    8. آقاي رسول محمدحسين­پور رازليقي (دانشجوي دکتري، بورسيه) picheboun@yahoo.co.uk
    9. خانم فرح يگانه تبريزي (دانشجوي دکتري، مأمور به تحصيل) farahyeganeh@yahoo.com
    ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
    آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
    كدپستي: 3716146611
    تلفن : 32103000- 025
    فكس : 32854499- 025
    پست الكترونيكي:
    خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
    Guest (Qomuniguest)

    دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات انگلیسی
    مجری سایت : شرکت سیگما